African Economic Outlook 2016:

Kaupungistuminen luo mahdollisuudet Afrikan talouden kehitykselle

25.5.2016

Kolmen kansainvälisen organisaation yhdessä tuottaman African Economic Outlook 2016 –katsauksen mukaan Afrikan kaupungistuminen tulee määrittelemään maanosan tulevaisuuden kasvua ja kehitystä, sillä kahden kolmasosan afrikkalaisista odotetaan elävän kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Kuva: UNDP

Lusaka, Sambia, 23.5.2016 – Vuonna 2015 Afrikan taloudellinen suorituskyky pysyi vakaana huolimatta maailmanlaajuisesta vastatuulesta ja alueellisista kriiseistä. Maanosa oli toiseksi nopeimmin kasvava talousalue Itä-Aasian jälkeen. Katsauksen mukaan Afrikan talous tulee kasvamaan vuonna 2016 keskimäärin 3,7 prosenttia ja vuonna 2017 4,5 prosenttia edellyttäen, että maailman talous vahvistuu ja perushyödykkeiden hinnat palautuvat talouskriisiä edeltäneelle tasolle.

“Afrikan maat, jotka käsittävät osan maailman nopeimmin kasvavista talouksista, ovat osoittaneet merkittävää joustavuutta maailmantalouden vastoinkäymiset huomioon ottaen. Afrikan vakauden ulottaminen jokaisen afrikkalaisen elämänlaadun parantamiseksi vaatii vahvoja poliittisia toimia nopean ja kaikkia hyödyttävän kasvun edistämiseksi”, Afrikan kehityspankin kehitystutkimuksen osaston varapääjohtaja Abebe Shimeles totesi.

Katsauksen mukaan maanosa kaupungistuu historiallisen nopealla vauhdilla, mihin kytkeytyy myös ennenkuulumaton ja räjähdysmäinen alueellinen väestönkasvu: kaupungeissa asuvien määrä on tuplaantunut 472 miljoonaan ihmiseen vuodesta 1995 vuoteen 2015. Ilmiö poikkeaa siitä, mitä muut alueet, kuten Aasia, ovat kokeneet maanosan käydessä parhaillaan läpi hidasta rakenteellista muutosta.

Kaupungistuminen on megatrendi, joka muuttaa Afrikan yhteiskuntia perusteellisesti. Asianmukaisilla kaupunkipolitiikan keinoilla on hyvät mahdollisuudet muuttaa Afrikan kaupungit ja kylät koko maanosan kasvun ja kehityksen moottoreiksi. Kaupungistuminen vahvistaa myös sosiaalista kehitystä turvallisemmalla ja kaikille saavutettavissa olevalla kaupunkiasumisella, tiivistää sosiaalisia turvaverkostoja sekä edistää ympäristöasioiden, kuten tehokkaamman energiantuotannon järjestämistä.

“Afrikassa käynnissä oleva moniulotteinen kaupungistuminen ja siitä seuraava tiivis asuminen luovat uusia mahdollisuuksia taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiselle sekä ympäristön kokonaisvaltaiselle suojelemiselle. Näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää myös kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti numeron 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt), sekä Afrikan Unionin 2063 –toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisessa”, Mario Pezzini, OECD:n kehityskeskuksen johtaja ja OECD:n kehitysyhteistyön komission varapääjohtaja, sanoi.

Vuonna 2015 noin 879 miljoonaa afrikkalaista eli alhaisen inhimillisen kehityksen maissa, kun taas 295 miljoonaa eli keskisuuren tai korkean inhimillisen kehityksen maissa. Erityisesti afrikkalaiset nuoret kärsivät matalan inhimillisen kehityksen vaikutuksista. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa yhdeksän kymmenestä työskentelevästä nuoresta on köyhä tai lähes köyhäksi luokiteltava.

Katsauksen mukaan nopeaan kaupungistumiseen tarttuminen vaatii rohkeita, läpinäkyviä poliittisia uudistuksia sekä strategista suunnittelua jokaisella hallinnon tasolla. Esimerkiksi kansallisen kaupunkistrategian räätälöiminen erilaisiin olosuhteisiin ja monimuotoisiin todellisuuksiin on oleellista ja innovatiivisten rahoitusvälineiden valjastaminen on erityisen tärkeää.

“Meidän tulee keskittyä talousmahdollisuuksien luomiseen – erityisesti naisille ja niille 92 prosentille, jotka tekevät epävirallista työtä. Kaupungit voivat olla avainroolissa tässä prosessissa. Mutta vain jos hallitukset ryhtyvät rohkeisiin poliittisiin toimiin.”, UNDP:n Afrikan aluetoimiston johtaja Abdoulaye Mar Dieye summaa.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global