Kehitysyhteistyön diskurssin muutos – humanitaariset innovaatiot ja yhteistyökumppanit

7.6.2016

 

Kuinka uudet tietolähteet ja reaaliaikaiset tietojärjestelmät voivat parantaa päätöksentekoa?

Tämä on kysymys, jonka YK:n kehitysohjelma UNDP, UNICEF, Maailman Ruokaohjelma WFP ja Datapop Alliance esittivät humanitaarisen avun huippukokouksessa yhdessä Suomen ja Tanskan hallitusten kanssa, jotka rahoittavat YK-järjestöjen innovaatiotyötä.        

Innovaatiot ja data ovat tärkeitä teemoja niin humanitaaristen kriisien lievittämisessä kuin laajemmin kestävän kehityksen toimintaohjelman edistämisessä. 

Phones against corruption on UNDP:n tekstiviesteihin perustuva järjestelmä, joka auttaa korruption vastaisessa työssä Papua-Uusi-Guineassa. Ensimmäinen versio annettiin kokeiltavaksi 1200 valtion työntekijälle ja neljän kuukauden aikana vastaanotettiin yli 6000 tekstiviestiä tutkittavaksi. Sovelluksen ansiosta tällä hetkellä tutkinnan alla on yli 200 korruptiotapausta. 

Toinen esimerkki reaaliaikaisesta informaatiojärjestelmästä on UNICEF:in U-Report - yksinkertainen tekstiviestipalvelu, joka mahdollistaa nuorten mielipiteiden ottamisen huomioon päätöksenteossa. Tällä hetkellä U-Report on käytössä 21 maassa, ja yli 2 miljoonaa ihmistä lähettää tai vastaanottaa viestejä viikoittain. Äskettäin Liberiassa U-Reportin kautta tehdyn kyselyn myötä maan hallitus ryhtyi toimiin lopettaakseen kouluissa hallitsemattomasti levinneen oppilaiden seksuaalisen hyväksikäytön.

Nämä innovaatiot eivät ole mainitsemisen arvoisia ainoastaan sen takia, että ne hyödyntävät matkapuhelimia tai matkapuhelinsovelluksia, vaan koska ne ovat aloitteita, jotka ovat todella johtaneet jatkotoimiin. Edellä esitetyt esimerkit ovat vaikuttaneet päätöksentekoon ja ne on suunniteltu innovatiivisten periaatteiden mukaisesti, jotka painottavat käyttäjän kuulemista jo suunnitteluvaiheessa. 

Uusien tiedonkeruumetodien ohessa jo olemassa olevaa dataa analysoimalla voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. 

UNDP ja YK:n Global Pulse testasivat Kosovossa tietoanalyysin mahdollisuuksia hätäpalveluiden parantamisessa. Tutkimustulokset osoittivat, että analysoimalla anonyymejä hätäpuheluita voidaan ennustaa onnettomuuksien ruuhka-aikoja ja sijainteja. Vastaus siihen, millä kaikin tavoin dataa ja reaaliaikaisia tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena on vasta aluillaan. Joka tapauksessa uskomme, että niissä piilee loputtomasti mahdollisuuksia. Seuraavat toimintaperiaatteet ovat tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuden innovaatioita ajatellen: 

  1. Kattavan tiedonkeruun varmistaminen. Perinteisillä tiedonkeruumenetelmillä kerätty data sisältää usein vinoumia ja naiset sekä tytöt ovat erityisen alttiita jäämään aliedustetuiksi. Yhdessä kansallisten tilastokeskusten kanssa on etsittävä kattavan ja relevantin tiedonkeruun tapoja, kuten etnografisin menetelmin kerätty thick data.

  2. Kaikkien hyödynnettävissä oleva tieto. Yhä useampi hallitus on avannut laajoja tietopankkeja kansalaisilleen läpinäkyvyyden nimissä. Taustalla on ajatus siitä, että dataa kyllä käytetään, jos se on saatavilla. Datan muuttaminen hyödynnettävissä olevaksi tiedoksi vaatii kuitenkin analysointikykyä ja -mahdollisuuksia, joita harvalla on. Hyödynnettävissä olevan tiedon tulee olla paremmin saatavilla kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

  3. Tutkimukseen ja kehitykseen sijoittaminen. Käyttökelpoisen innovaation kehittäminen edellyttää käyttäjän tarpeiden ymmärtämistä. Tällä hetkellä suurin osa käyttäjien toimintatapojen tutkimuksesta perustuu pieniin otantoihin, joita on vaikea asettaa laajempaan mittakaavaan. “Meidän tulisi jatkuvasti kysyä itseltämme, miten voimme innovaatioiden avulla parhaiten tukea yhteisöiden parempaa päätöksentekoa”, Isobel Roberts ja Giulio Quaggiotto toteavat. 

  4. Poliittisten linjausten huomiointi. Tietoinnovaatioissa on kyse muutoksen käynnistämisestä. Tämä johtaa väistämättä toisten aseman vahvistumiseen toisten materiaalisen pääomaa tai etuoikeuksien kustannuksella. ”Innovaatiopyrkimyksistä ja kehityssektorin optimismista huolimatta harvat innovaatiot johtavat todella kestävään, systemaattiseen muutokseen”, linjaa Overseas Development Institute. Innovaatioiden leviämisen esteet ovat yleensä luonnostaan poliittisia, minkä takia poliittisten linjausten ohjailun tulee olla suunniteltua ja mahdollisimman läpinäkyviä. 

Innovaatiodiskurssi laajenee jatkuvasti humanitaarisesta avusta ja kehitysyhteistyöstä puhuttaessa. Humanitaarisen avun huippukokouksessa perustetut maailmanlaajuiset verkostot Global Alliance for Humanitarian Innovation ja Global Humanitarian Lab ovat konkreettinen esimerkki tästä ilmiöstä.

UNDP:n innovaatiotyön lähtökohtana on paikallisten innovaatioiden ja yhteistyökumppaneiden tukeminen, sillä ongelmiin on löydettävä ratkaisu paikallisesti, ei ulkoa annettuna. Tietoinnovaatioiden tulee tarjota yhteisöille, yksilöille ja hallitukselle keinoja muutoksen aloittamiseksi. UNDP:n tehtävä on varmistaa, että tämä muutos hyödyttää myös kaikista heikoimmassa asemassa olevia unohtamatta kenenkään ihmisoikeuksia. 

***

Artikkelin kirjoittaja Benjamin Kumpf on YK:n kehitysohjelma UNDP:n innovaatioasiantuntija. Alkuperäisen artikkelin löytää täältä.

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global