Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää investointeja innovaatioihin

UNDP Innovation Facilityn vuosiraportti 2015

7.6.2016

Kuva: UNDP

 

New York 7.6.2016 – YK:n Kehitysohjelma UNDP:n Innovation Facilityn tänään julkaiseman 2015 Year in Review: Innovation for 2030 –vuosiraportin mukaan kansainväliset yritykset voivat lisätä innovaatioden merkitystä vastauksena maailman kehityshaasteisiin. Raportin julkaisutilaisuudessa Innovation Facility toi esille konkreettisia esimerkkejä siitä, miten uudet teknologiat ja lähestymistavat ovat tehostaneet kehitystä esimerkiksi Burkina Fasossa, Egyptissä, Kroatiassa, Kiinassa ja Nepalissa. 

“Edistääkseen kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä YK:n tulee jatkaa investointejaan innovaatioihin, niiden käyttöönottoon ja valvontaan”, UNDP:n pääjohtaja Helen Clark totesi.

Raportti esittelee 62 hanketta, joissa on kartoitettu ja testattu uusia keinoja köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi, konfliktien estämiseksi, ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

UNDP tekee innovaatiotyötä tiiviissä yhteistyössä yksityisen sektorin, yliopistojen, innovaatiokeskuksien, startup-yritysten sekä yhteiskunnallisten yrittäjien kanssa. Hankkeiden tarkoituksena on tukea vuoden 2016 alussa voimaan astunutta kestävän kehityksen toimintaohjemaa painottaen erityisesti sukupuolten tasa-arvoon, talouskasvuun ja rauhanomaiseen yhteiskuntaan keskittyviä tavoitteita.

UNDP on perustanut 13 innovaatiolaboratoriota, joista kuusi toimii yhteistyössä hallitusten kanssa ja seitsemän yksityisen sektorin ja yliopistojen kanssa. Hallituksen kanssa yhteistyötä tekevät innovaatiolaboratoriot ovat hyvä esimerkki kansalaisten osallistamisesta avoimeen päätöksentekoon ja julkisten palveluiden uudelleensuunnitteluun. 

Raivaustöitä ja elinkeinon palauttamista älypuhelimella Nepalissa 

Huhtikuussa 2015 Nepalia ravisteli rajuin maanjäristys yli 80 vuoteen. Järistys aiheutti massiivista tuhoa ja sen seurauksena kuoli yli 9 000 ihmistä. Loukkaantuneita oli noin 23 000 ja satojatuhansia rakennuksia tuhoutui. Yhteensä katastrofi vaikutti 8 miljoonan ihmisen elämään.

Yksi Innovation Facilityn 62 hankkeesta on UNDP:n ja Microsoftin yhteistyönä syntynyt älypuhelinsovellus, jota hyödynnettiin Nepalissa maanjäristyksen jälkeisissä raivaustöissä ja nepalilaisten elinkeinojen palauttamisessa raiteilleen. Paikallisten insinöörien ja rakennustyöntekijöiden käyttöön kehitetty sovellus hyödyntää virtuaalista tietokantaa, jonne päivitetään tiedot sekä alueen raivaus- ja korjaustarpeesta että rakennusmiesten ja vapaaehtoisten työtunneista. Näin vältytään hitaalta paperityöltä ja vältetään tietojen katoaminen. Sovellus helpottaa palkanmaksua ja varmistaa, että ajantasainen tieto on jatkuvasti kaikkien toimijoiden saatavilla, mikä tekee työstä nopeaa, tehokasta ja läpinäkyvää.

****
YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka toimii yli 170 maassa ja alueella. UNDP luo yhteistyötä eri maiden välille ja etsii paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhdessä hallitusten ja kansalaisten kanssa. www.undp.org

UNDP Innovation Facility perustettiin vuonna 2014 Tanskan hallituksen tukemana. Keskus auttaa UNDP:n toimistoja ja kumppaneita uusien keinojen löytämisessä kehitysongelmien ratkaisuun, tarjoaa rahoitusta kokeiluhankkeille ja näiden seuraamiselle sekä muovaa uusia toimintatapoja organisaation sisällä.

Lisätietoja UNDP Innovation Facilitysta: undp.org/innovation

Aiheeseen liittyvää keskustelua Twitterissä: @UNDP_innovation ja #inno4dev

 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global