Suomi osallistuu Irakin vakauttamiseen

1.7.2016

Kuva: UNDP

Baghdad – Suomi liittyi toukokuussa miljoonan euron tuella YK:n kehitysohjelman UNDP:n rahastoon, joka tukee Irakin jälleenrakennusta. Rahastolla tuetaan terrorijärjestö ISIS:ltä vapautettujen alueiden vakauttamista. 

Suomen tuki menee FFIS-rahastoon, (Funding Facility for Immediate Stabilization in Iraq) joka tarjoaa nopeaa tukea takaisinvalloitetuille alueille. Rahastolla tuetaan julkisen infrastruktuurin jälleenrakennushankkeita, paikallisten elinkeinojen palauttamista sekä paikallisviranomaisten toimintaa. Toimilla on tarkoitus tehostaa alueiden itsenäistä toimintakykyä.

“ISIS:ltä takaisinvallattujen alueiden vakauttaminen on yksi Irakin suurimmista tavoitteista, jonka saavuttamista Suomen tuki edesauttaa. Kymmenet tuhannet kodeistansa paenneet ovat palanneet takaisin Ramadiin ja toiset kymmenet tuhannet haluavat palata kotiin turvallisesti ja kunnialla, jotta he voivat aloittaa elämiensä uudelleenrakentamisen,” sanoo UNDP:n Irakin maatoimiston edustaja ja humanitaarisen avun koordinaattori Lise Grande. 

”Tuhottujen rakennusten ja teiden lisäksi ISIS:ltä takaisinvalloitetuilla alueille on tuhottu myös yhteiskunnallisia rakenteita. Suomi haluaa tukea kaikista heikoimmassa asemassa olevia ja erityisesti naisia, varmistaen, että ketään ei syrjitä,” Suomen silloinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka kommentoi Suomen antamaa tukea.

Vuonna 2015 perustettu FFIS-rahasto työskentelee tällä hetkellä yhdeksässä vastikään takaisinvallatulla alueella. Rahasto on aloittanut työnsä Ramadissa, jossa laajalle levinnyt tuho sekä miinoitetut alueet ovat hidastaneet kaupungin vakauttamista ja perheiden paluuta koteihinsa. 
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global