Syyrian sodan lisähinta – tuberkuloosin leviäminen

6.7.2016

Kuva: UNDP

Sodan eturintamalla työskentelevät lääkintäalan ammattilaiset nostavat esiin tuberkuloosin hälyttävän leviämisriskin, joka uhkaa Syyriaa ja sen naapurivaltioita. 

Historian saatossa tuberkuloosi on levinnyt vauhdilla sotien aikana, eikä Syyria ole poikkeus tästä. Kansalaisten aliravitsemus ja kehon jatkuva stressitila yhdistettynä puutteellisiin terveydenhuoltopalveluihin ja heikkoihin asumisolosuhteisiin lisäävät taudin tartuntariskiä ja leviämistä. Syyrian sisäisten pakolaisten ja naapurimaihin paenneiden elinolosuhteet on kuin tehty tuberkuloosin leviämiselle. 

Suuri osa Syyrian terveyspalveluista ja niiden tieverkostosta on vaurioitunut pitkittyneen sodan aikana, ja sairaalamatkat ovat paikoin pitkiä ja vaarallisia. Miltei puolet maan vajaasta kahdesta tuhannesta terveyskeskuksesta on tuhoutunut joko täysin tai osittain. Aleppon ja Homsin alueilla sairaalahoitoon on erityisen vaikea päästä. Työ on hankalaa kaikkialla, sillä myös turvallisena pidetyillä alueilla on epävakaita pesäkkeitä. Syyrialaiset lääkintäalan ammattilaiset ja vapaaehtoiset ympäri maan työskentelevät turvallisuutensa uhalla pitääkseen yllä tuberkuloosin hoidon edellyttämiä terveyspalveluja ja kuljettaen lääkkeitä potilaille jopa ISIS:in hallinnoimilla alueilla.

Kaaoksen keskellä on kuitenkin saavutettu vaikuttavia tuloksia. Tartunnan havaitsemisprosentti, joka oli ennen sodan puhkeamista 87, on pysynyt 77 prosentissa, mikä on olosuhteisiin nähden korkea luku. 55 laboratoriota yhdeksässä maakunnassa on kunnostettu, ja niiden käyttöön on annettu tarvittavaa teknistä koulutusta. Näin varmistetaan, että tauti voidaan diagnosoida ympäri maata.

Tuberkuloosin leviämistä vastaan kamppailevat yhteistyössä YK:n kehitysohjelma UNDP, Maailman terveysjärjestö WHO ja Syyrian Punainen Puolikuu, jolla on hyvät yhteydet terveyspalveluihin, vapaaehtoisiin ja kansalaisjärjestöihin maanlaajuisesti. Työtä rahoittaa maailmanlaajuinen hiv/aids- ja terveysrahasto Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria.

Tuberkuloosiepidemian leviämisen vastainen yhteistyö aloitettiin jo ennen sodan syttymistä, ja se on tärkeää Syyrian pitkäaikaisen kehityksen kannalta. UNDP ja sen yhteistyökumppanit tekevät läheistä yhteistyötä paikallisten terveyspalveluiden ja lääkintäalan ammattilaisten sekä vapaaehtoisten kanssa huolimatta ympärillä olevasta tuhosta. Näin pyritään takaamaan välttämättömien terveyspalveluiden toiminta kaaoksen keskellä. Toimintatavassa on otettu oppia Irakista, jossa konfliktin syttyessä humanitaarisen tuen avulla perustettiin väliaikaisia terveyspalveluja sen sijaan, että olisi tuettu ja ylläpidetty paikallista ammattitaitoa ja teknistä osaamista. Tämän lähestymistavan nähdään vahingoittaneen Irakin terveyspalveluiden uudelleenrakentamista ja pitkäaikaista kehitystä. Paikallisten terveyspalveluiden tukeminen onkin kauaskantoisin tapa tuberkuloositartuntojen ehkäisemisessä Syyrian kaltaisella kriisialueella. 

Suurta huolta aiheuttaa riittävän hoidonsaannin takaaminen. Tavoitteena on, ettei yksikään tuberkuloosipotilas menehdy sisäisen pakolaisuuden tai maasta pakenemisen ja riittämättömän hoidon takia. Tuberkuloosin hoito vaatii yhdeksän kuukauden päivittäisen lääkityksen lisäksi säännöllisiä kontrolleja. Miljoonien syyrialaisten joutuessa lähtemään kodeistaan ja pakenemaan jopa rajojen yli, monien potilaiden hoito keskeytyy, mikä lisää lääkkeille vastustuskykyisiä bakteerikantoja. Useille lääkkeille vastustuskykyiset tuberkuloosikannat ovat kalliimpia ja monimutkaisempia hoidettavia, ja niiden yleistyminen ei ole uhka ainoastaan Syyriassa vaan ympäri maailmaa. 

Tuberkuloosiepidemian hallitseminen on epävakaalla pohjalla Syyrian kriisialueella. Avustusresursseja ja tukea ei ole varaa vähentää, päinvastoin on löydettävä uusia ratkaisuja avun perille viemiseksi. Toistaiseksi syyrialaiset ovat onnistuneet YK:n ja Global Fundin avulla hillitsemään epidemian leviämistä. Heidän työnsä vaatii kuitenkin jatkuvaa tukea ja lisäresursseja.

"Tulemme maksamaan korkean hinnan tulevaisuudessa, jos katseet käännetään nyt pois akuutista avuntarpeesta." 

Håkan Björkman
Kirjoittaja johtaa YK:n kehitysohjelma UNDP:n terveyden ja kehityksen yksikköä. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global