UNDP lisää tukeaan ilmastotyöhön

27.7.2016

Kuva: UNDP

Ilmastonmuutos ja el niñon vaikutukset ovat lisänneet luonnonkatastrofien uhkaa entisestään. Ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii tehokkaampaa tukea.

New York, 21.7.2016 – Vuosi 2016 on ollut tähän mennessä kaikkien aikojen lämpimin vuosi. Kymmenet valtiot kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset tiheään lisääntyneiden äärimmäisten sääolosuhteiden muodossa. YK:n kehitysohjelma UNDP ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät vastaamaan lisääntyneisiin ilmastohaasteisiin panostamalla luonnonkatastrofien, kuten kuivuuden, tulvien ja hirmusmyrskyjen jälkeisiin tilannearviointeihin ja alueiden palautumisen tukemiseen.

Myrskyistä puhuttaessa, helmikuussa 2016 Fidzille iskenyt trooppinen hirmumyrsky Winston oli ensimmäinen alueelle iskenyt myrsky, joka määriteltiin kuuluvan voimakkaimpaan, viidenteen kategoriaan. Jopa yli 80 metriä sekunnissa puhaltaneet myrskytuulet aiheuttivat laajaa tuhoa vaikuttaen noin 500 000 ihmisen elämään, mikä on noin 62 prosenttia maan koko väestöstä. Rahallisten vahinkojen arvioitiin nousseen noin 800 miljoonaan euroon.

Hirmumyrskyjen lisäksi kuivuus Angolassa, Malawissa ja Marshallinsaarilla vaikuttaa miljooniin ihmisiin, lisäten akuutin tuen tarvetta elinkeinojen ja ruokaturvan ylläpitämisessä. Marshallinsaarien vuotuinen sademäärä on jäänyt neljännekseen normaalista aiheuttaen vesipulaa saarivaltiossa, jonka käyttökelpoisen veden tuotanto riippuu melkein täysin vesisateista. Malawissa puolestaan on koettu sääilmiöiden useat ääripäät. Vuonna 2015 maa kärsi suutulvista ja nyt maata koettelee poikkeuksellinen kuivuus, jonka vaikutuksena on arvioitu yli 6,5 miljoonan ihmisen jäävän ilman riittävää ravintoa. Angolassa kuivuus on vaikuttanut arviolta noin 1,4 miljoonaan vuoden 2016 huhtikuusta lähtien.  

“Nämä valtiot kärsivät selkeästi ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärisääilmiöistä, joita el niño pahentaa entisestään”, toteaa Krishna Vatsa, UNDP:n alueellisen palautumisen asiantuntija ja jatkaa: ”Heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä tulee auttaa entistä tehokkaammin ennakoimisessa, suunnittelussa, mukautumisessa ja valmistautumisessa. Samaan aikaan käynnissä olevien alueellisten palautumisprojektien tulee varmistaa, että menneestä on, jotta tulevia katastrofeja voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti.” 

UNDP tukee ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiita valtioita niiden uudelleenrakentamisprojekteissa  ja katastrofivalmiuden vahvistamisessa. Olosuhteisiin mukautuva uudelleenrakentaminen on oleellinen osa UNDP:n työtä ilmasto- ja katastrofiriskien vähentämiseksi. UNDP tekee yhteistyötä Maailmanpankin, Euroopan Unionin ja muiden YK-järjestöjen kanssa katastrofeista kärsineillä alueilla arvioimalla tarvittavan avun määrää sekä tukemalla uudelleenrakentamisprosessin aloittamista. Näin katastrofin kohdanneet maat pystyvät arvioimaan vahingot sekä kokoamaan uudelleenrakentamissuunnitelman, jolla samanaikaisesti palautetaan kansalaisten elinkeinot ja luodaan tehokkaampaa katastrofivalmiutta.

“Katastrofin jälkeisellä jälleenrakentamisajalla tulisi ehdottomasti välttää useiden kilpailevien suunnitelmien ja projektien käyttöönottoa”, Vatsa huomauttaa. ”Kansainvälisten järjestöjen katastrofin jälkeinen arviointityö antaa vahvaa tukea kansallisille hallituksille tehden tästä arvokkaan välineen yhteisön katastrofivalmiuden vahvistamisessa.”

5-10-50 on UNDP:n kehittämä, maailmanlaajuinen yhteistyö katastrofiriskien vähentämiseksi ja katastrofeista toipumiseksi. Yhteistyön on tarkoitus ulottua 50 maahan 10 vuoden ajan keskittyen viiteen oleelliseen osa-alueeseen, joista yksi on katastrofeista selviytymisen vahvistaminen. 
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global