Tarinoita kentältä: Tadzhikistanin tie kohti vihreää talouskasvua

2.9.2016

Kuva: UNDP Tadzhikistan

Heinäkuun lopussa Dushanbessa Tadzhikistanissa järjestettiin konferenssi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta. Konferenssin taustalla oli YK:n kehitysohjelma UNDP:n ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:n yhteinen Poverty-Environment Initiative -projekti (PEI). Konferenssia oli mukana järjestämässä PEI:n lisäksi Suomen rahoittama Aid for Trade -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kestävää ja osallistavaa kaupankäyntiä ja paikallisten pienyrittäjien kilpailukykyä sekä tukea maan hallituksen pyrkimyksiä köyhyyden vähentämisessä. Sointu Kouki, joka aloitti puolen vuoden harjoittelunsa UNDP:n Tadzhikistanin toimistolla kesäkuun alussa, osallistui valmisteluihin osana harjoitteluaan:

”PEI on maailmanlaajuinen aloite, joka tukee ja kannustaa valtioita ottamaan laajamittaisesti huomioon köyhyyden ja ympäristön välisen yhteyden kansallisessa päätöksenteossa. 22 maassa toimiva ohjelma tarjoaa rahallista ja teknistä tukea valtioiden toimielimille ja muille sidosryhmille. Päämääränä on saada aikaan pysyviä institutionaalisia muutoksia sekä kannustaa keskeisiä toimijoita lisäämään investointeja ympäristön ja luonnonvarojen hallintaan.

Dushanben konferenssi kokosi yhteen eri alojen edustajia ratkomaan kestävään kehitykseen liittyviä haasteita Tadzhikistanissa. Keskusteluissa nostettiin esiin maan sosiaalisia että taloudellisia haasteita, kuten  naisten taloudellinen riippuvaisuus, sosiaaliset odotukset, lukutaidottomuus, väkivalta, matala koulutustaso ja huono itsetunto. Myös maan mahdollisuudet vihreän talouskasvun ja energiatehokkuuden myötä puhuttivat laajasti.

Konferenssin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kestävästä kehityksestä mahdollisimman monella eri tasolla, joten mukaan oli kutsuttu kansalaisia laajasti yhteiskunnan eri sektoreilta. Paikalla oli edustajia pienyrityksistä ja kansalaisyhteiskunnasta, hallituksen ja valtion toimijoita sekä kansainvälisten järjestöjen edustajia. Parasta antia oli iltapäivän ryhmatyöskentely, jossa keskityttiin vihreään talouteen, energiatehokkuuteen seka sukupuoli- ja ympäristökysymysten väliseen yhteyteen. 

PEI on ollut käynnissä Tadzhikistanissa vuodesta 2010 lähtien. Yhteistyössä valtion toimijoiden kanssa aloite on tukenut päätöksentekijöitä ja muita sidosryhmiä hoitamaan ja käsittelemään ympäristöä tavalla, joka parantaa ihmisten toimeentuloa ja johtaa kestävään kasvuun ja kehitykseen. Uudet käsitteet, kuten hiilidioksidipäästojen vähentäminen, vihreä talous ja vihreä kasvu on saatu mukaan julkiseen keskusteluun. Kestävään kehitykseen liittyvä konferenssi on vain yksi monista tavoista, joilla PEI pyrkii kohti tavoitteitaan.

Harjoittelu UNDP:ssä

Aloitin harjoitteluni UNDP:n Tadzhikistanin toimistolla kesäkuun alussa työskennellen PEI:n lisaksi Aid for Trade -projektissa. Dushanbe on suomalaiselle harjoittelijalle eksoottinen paikka, jonne pääsin CIMO:n harjoitteluohjelman kautta. Opiskelen kansainvälisen politiikan lisäksi Aleksanteri-instituutissa Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintoja, ja erikoistun opinnoissani Venäjän ja muiden entisen Neuvostoliiton alueen maiden politiikkaan ja talouteen. Helmikuussa 2016 CIMO järjesti harjoittelupaikkojen hakukierroksen, ja yksi avoimista paikoista oli UNDP:n Tadzhikistanin toimistossa Dushanbessa. Paikka herätti mielenkiintoni saman tien, sillä hommassa yhdistyy entisen Neuvostoliiton alue ja talouskehitys  ̶  siis juuri ne asiat, joihin olen opinnoissanikin keskittynyt. 

Työskentelen ennen kaikkea kestävän kehityksen tavoitteiden parissa keskittyen kestävään ja osallistavaan talouskasvuun, ympäristökysymyksiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Harjoitteluni ensimmäisiä kuukausia sävytti vahvasti valmistautuminen heinäkuun konferenssiin, mutta sen lisäksi olen päässyt tekemään monipuolisesti myös muita tehtäviä ja osallistumaan mitä mielenkiintoisempiin tapahtumiin. Kesäkuun lopussa matkustin projektitiimini mukana Kazakstanin Almatyyn, jossa osallistuimme talous- ja työllisyyskysymyksiin keskittyvään konferenssiin, ja elokuussa pääsin mukaan Dushanbessa järjestettyyn kansainväliseen korkeantason symposiumiin, joka keskittyi puhtaaseen veteen ja sanitaatioon liittyviin haasteisiin.” 
 

***

Tadzhikistan on pieni sisämaavaltio Keski-Aasiassa ja sen pinta-alasta yli 90 prosenttia on vuoristoa. Väestöstä yli 30 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella eli alle 1,95 dollarilla päivässä. Maatalous on valtion taloudellinen selkäranka, mutta vain noin seitsemän prosenttia maan pinta-alasta on viljelykelpoista. Maanviljely työllistää 60 prosenttia Tadzhikistanin työvoimasta, minkä lisäksi 20 prosenttia on riippuvaisia sektorista. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lukuisat ja ennalta arvaamattomat seuraukset aiheuttavat merkittäviä riskejä maaseudun väestölle, jonka osuus on yli 73 prosenttia koko maan väestöstä. Samalla, kun paine käytössä olevaa maata kohtaan on kasvanut, maatalouden luontoa vahingoittavat käytännöt ovat yleistyneet johtaen köyhtyneeseen maaperään, metsien häviämiseen ja tuottavuuden hiipumiseen.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global