Suunnitelman julkaisutilaisuus Helsingissä 24.1.2017

Apuanomus syyrialaisten pakolaisten ja pakolaisia vastaanottavien maiden puolesta

15.12.2016

Syyrialainen Sfook Ali Alhelal perheineen Ammanissa Jordaniassa. Kuva: UNDP/Freya Morales

YK ja sen kanssa yhdessä toimivat kansalaisjärjestöt anovat 4,69 miljardia dollaria lisärahoitusta, jotta elintärkeä työ Syyrian kriisialueella voi jatkua tulevina vuosina.

Alueellinen suunnitelma pakolaisten auttamiseksi ja yhteisöiden toimintakyvyn takaamiseksi (The Regional Refugee and Resilience Plan – 3RP) kokoaa yli 240 toimijaa yhteistyöhön Syyriassa ja sen naapurimaissa. Tukea tarvitsevat sekä noin 4,7 miljoonaa syyrialaista pakolaista että ne yli 4,4 miljoonaa henkeä, jotka asuvat pakolaisia vastaanottaneilla alueilla Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa ja Egyptissä.

Helsingissä järjestetään 24.1.2017 kansainvälinen tilaisuus, jossa 3RP-ohjelmasuunnitelma vuosille 2017–2018 avataan keskustelulle. Ulkoministeriön isännöimä tilaisuus järjestetään yhteistyössä UNDP:n, OCHA:n ja UNHCR:n kanssa. Tapaaminen tuo Helsinkiin korkean tason edustajia useista YK-järjestöistä, kaikista Pohjoismaista ja Syyrian naapurimaista.

3RP-suunnitelman keskiössä ovat humanitaarisen työn kansallinen ohjaus, vastuullinen hallinto, taloudelliset mahdollisuudet, koulutus, pakolaisten oikeudet ja paikallisten toimijoiden entistä laajempi hyödyntäminen palveluntarjoajina. Huomattava paino on myös terveydenhoidon perustarpeiden takaamisella.

Suuri osa Syyriasta paenneista elää köyhyysrajan alapuolella ja kamppailee perustarpeiden täyttämisen kanssa. 70 prosenttia avuntarvitsijoista on naisia ja lapsia. Puolet näistä lapsista ei käy koulua, ja vaarana on niin kutsuttu menetetty sukupolvi, sillä koulunkäynnin keskeytymisellä on vaikutus kauas tulevaisuuteen. Pakolaisia vastaanottavat yhteisöt ja maiden hallinto kantavat raskaan taakan yrittäessään tarjota palveluita ja suojaa valtavalle määrälle ihmisiä, joiden elinolot kotimaassa ovat mahdottomat.

”Konflikti on jatkunut kuusi vuotta. Avuntarve ei ole vähentynyt, vaan on nyt tärkeämpää kuin koskaan”, kommentoi Amin Awad, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n Lähi-idän toimiston johtaja. 3RP-ohjelma mahdollistaa arvokkuuden ja tulevaisuudentoivon säilyttämisen. Tämä edellyttää, että ihmisille on tarjolla töitä, elinkeinoja, koulutusta ja ennen kaikkea turvaa.”

”Pakolaisia vastaanottaneet maat ovat osoittaneet ainutlaatuista vieraanvaraisuutta ja solidaarisuutta”, painottaa Gustavo Gonzalez, YK:n kehitysohjelma UNDP:n alueellinen kehitystyön koordinaattori. ”YK-organisaatiot ja kansalaisjärjestöt, jotka ovat 3RP-ohjelman toteutuksen takana, ovat sitoutuneet antamaan kaiken tukensa näille maille. Välittömän humanitaarisen avun lisäksi meidän tulee huomioida pidempikantoinen kehitystyö, ja miten yhteisöt voivat säilyttää toimintakykynsä vaikeassa tilanteessa.”

4,69 miljardin dollarin rahoitusanomus heijastaa humanitaarisen avun, turvallisuuden ja kantokyvyn tarpeiden laajuutta Syyrian naapurimaissa. Syyriaa ympäröivät maat kantavat päätaakan siitä, mikä on meidän kaikkien vastuullamme”, sanoi Mathieu Rouquette, joka edustaa Syyrian kansainvälisten järjestöjen verkostoa. ”Kyse on myös inhimillisyyden ylläpitämisestä ja siitä, että osoitamme syyrialaisille, että jatkamme heidän oikeuksiensa ja arvokkuutensa puolustamista.”

Syyrian konflikti on yksi aikamme suurimmista humanitaarisista kriiseistä. Rajojen sisäpuolella arviolta 13,5 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun ja suojelun tarpeessa.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global