Yksityinen rahoitus, yhteinen kestävä kehitys

1.2.2017

Kuva: UNDP Equator Initiative

Vallitsee yleinen yhteisymmärrys siitä, ettei kestävä kehityksen tavoitteita voida saavuttaa vain julkisen rahoituksen voimin, oli kyse sitten kotimaan resursseista tai kehitysyhteistyörahoituksesta. Mutta millä perustein yksityisen sektorin rahaa tulisi investoida kestävään kehitykseen? Mitä yksityinen sektori tästä hyötyy ja mitä varotoimia täytyy ottaa huomioon?

UNDP:n julkaisu ”Mobilizing Private Finance for Sustainable Development” tarkastelee näitä kysymyksiä. Julkaisun mukaan yksityisten investointipäätösten sekä reaalitaloudessa että rahoitusalalla tulisi ohjata maailmaa kohti kestävän kehityksen toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita. Kokonaisvaltainen toimintatapamuutos tarkoittaisi siirtymistä pitkälle ihmisystävällisyyden ja sosiaalisen vastuun tuolle puolen, kohti tuottavia ja kestäviä liiketoimintamalleja.

Julkaisu heijastelee viimeisimpiä trendejä yksityisen sektorin valjastamisesta kestävän kehityksen edistäjäksi. Konkreettisia toimintaehdotuksia on summataan kolmen aihealueen alle:
1.Mahdollistava toimintaympäristö niille, jotka haluavat investoida kestävään kehitykseen;
2.Julkiset kannustimet, joilla sitouttaa yksityinen rahoitus kestävän kehityksen tavoitteisiin ja
3.Yritysten ja kuluttajien toimintatapamuutosta kohti kestävää taloutta.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global