Yrittäjät Afrikan talouden vetureiksi

22.5.2017

African Economic Outlook 2017 kehottaa vapauttamaan Afrikan yrittäjien toimintamahdollisuuksia, jotta maanosan teollinen muutos nopeutuisi.

Ahmedabad, Intia. Afrikan hallitusten pitää integroida yrittäjyys paremmin teollisuusstrategioihinsa, todetaan 22.5. julkaistussa Afrikan talouskatsauksessa 2017. Katsaus julkaistiin Afrikan kehityspankin 52. vuotuisessa kokouksessa.

2016, Afrikan talouskasvu hidastui vuoden takaisesta 3,4%:sta 2,2%:iin halpojen hintojen, heikon taloudellisen palautumisen ja joidenkin alueiden maataloustuotantoon vaikuttaneiden huonojen sääolojen takia. Kasvun odotetaan kuitenkin nousevan takaisin 3,4%:iin vuonna 2017 ja 4,3%:iin 2018. Tämä edellyttää, että hinnat palautuvat ennalleen, maailmantalous voimistuu ja kansalliset makrotaloudelliset uudistukset otetaan käytäntöön.

Itse asiassa pitkin maanosaa on nähtävissä luvaavaa kehitystä. Afrikan kehitys nojaa yhä suuremassa määrin kansallisiin lähteisiin, kuten julkisen kulutuksen kehitys osoittaa. Kasvu johtuu myös inhimillisen kehityksen edistymisestä: 18 Afrikan maata oli saavuttanut keski- tai korkean inhimillisen  kehityksen tason vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi maanosan kehittyvien markkinoiden ja nopean kaupungistumisen ansiosta ulkomaiset suorat sijoitukset olivat vuonna 2016 56,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Sijoitusten on ennustettu nousevan 57 miljardiin dollariin vuoden 2017 aikana.mennessä. Investoinnit ovat monipuolistuneet luonnonvarasektorilta rakentamiseen, rahoituspalveluihin, teollisuuteen, liikenteeseen, sähköntuotantoon sekä tieto- ja viestintätekniikkaan.

"Vaikka viimeisten kahden vuoden taloudelliset vastatuulet näyttävät muuttaneen narratiivia kasvavasta Afrikasta, uskomme vakaasti, että maanosa kestää, kun resursseista riippumattomat taloudet pitävät yllä korkeampia kasvulukuja pidempään. Dynaamisen yksityisen sektorin, yrittäjähengen ja valtavien resurssien ansiosta Afrikka voi kasvaa entistä nopeammin ja kattavammin ", totesi toimitusjohtaja Abebe Shimeles makrotalouspolitiikan, ennusteiden ja tutkimuksen osastolta Afrikan kehityspankista.

EcOutlook3

Edistyminen on kuitenkin epätasaista. Afrikan hallitusten on sitouduttava työpaikkojen luomiseen entistä kunnianhimoisemmin ja tarkoitukseen räätälöidyllä politiikalla. Huolimatta vuosikymmenen kehityksestä 54 prosenttia väestöstä 46 afrikkalaisesta maassa on edelleen köyhyyden loukussa monin eri ulottuvuuksin (terveys, koulutus ja elintaso) mitattuna. Vaatimukset parempien työllistymismahdollisuuksien puolesta ovat tärkein syy jatkuviin mielenosoituksiin; ne ovat toimineet motiiveina kolmanneksessa kaikista mielenosoituksissa 2014 ja 2016 välillä. Nyt levottomuudet ovat tosin vähenemässä. Koska työvoiman määrä kasvaa todennäköisesti 910 miljoonalla vuosina 2010-2050, uusien ja parempien työpaikkojen luominen on edelleen keskeinen haaste Afrikan päättäjille.

"Avain menestyksekkääseen kehitykseen Afrikassa on vaalia uutta yrittäjyyden kulttuuria. Käyttäen Hernando De Soton kuuluisia sanoja ’el otro sendero - toinen polku’, yrittäjyys on toinen polku kehitykselle. Polku, joka voi vapauttaa voimakkaita luovuuden virtoja ja muuttaa mahdollisuuksia ilmiömäisellä tavalla todellisuudeksi", sanoi YK:n kehitysohjelman Afrikan aluepäällikkö Abdoulaye Mar Dieye.

Jotta väestönkasvun haaste saataisiin muunnettua mahdollisuudeksi, Afrikan uuden teollisen vallankumouksen onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää. 26:lla Afrikan maalla on nyt teollistumisstrategia. Useimmat näistä strategioista korostavat kuitenkin yleensä suuryritysten roolia pienyrittäjien kustannuksella aloilla, joilla on suuri kasvupotentiaali ja työpaikkojen luomisen mahdollisuuksia. Näihin kuuluvat start up -yritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Alle 20:n työntekijän yritykset ja alle viiden vuoden vaadittava työkokemus tarjoavat suurimman osan työpaikoista Afrikan virallisella sektorilla. Lisäksi digitaalisten teknologioiden ja uusien liiketoimintamallien luominen kaventaa eroa teollisuustuotannon (11% Afrikan BKT:stä) ja palvelusektorin välillä. Teollistamisstrategioilla on näin ollen tuettava muita sektoreita, joilla afrikkalaiset taloudet voivat menestyä suhteellisen edun periaatteen mukaisesti. Näihin kuuluvat esimerkiksi maataloustoiminta, kauppapalvelut ja uusiutuva energia. Uusien strategioiden on vältettävä riippuvuutta liiketoiminnasta, joka ei ole ympäristöystävällistä.

" Yrittäjien tulisi johtaa Afrikkaa matkalla neljänteen teolliseen vallankumoukseen ", sanoo OECD:n kehityskeskuksen johtaja ja pääsihteerin erityisneuvonantaja Mario Pezzini.

Katsauksen mukaan Afrikalla on paljon käyttämättöntä yrittäjyyspotentiaalia. 18:ssa Afrikan maassa, joista tilastoja on saatavilla, 11 prosenttia työikäisestä väestöstä on perustanut omia yrityksiä tarttuakseen erityisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tämä taso on korkeampi kuin kehitysmaissa Latinalaisessa Amerikassa (8%) ja Aasiassa (5%). Kuitenkin harvat heistä investoivat korkean kasvun aloille, työllistymisen edistämiseen tai innovaatioiden tuomiseen markkinoille. Valjastaakseen yrittäjien energian teollistumisen moottoriksi Afrikan hallitukset voivat opettaa työntekijöitä hyötymään yritysklustereista, kuten teollisuuspuistoista ja erityisistä talousvyöhykkeistä, ja lisätä pienten ja nuorten yritysten mahdollisuutta rahoitukseen edullisempien luottojen ja innovatiivisempien rahoitusinstrumenttien avulla. 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global