Tarinoita kentältä: Uutisia kestävästä kehityksestä Afrikassa

26.6.2017

Addis Abeba Entoto-vuorelta. Kuva: Paula Pihlava.

Paula Pihlavan kuuden kuukauden viestintäharjoittelu UNDP:n Afrikan aluekeskuksessa Etiopiassa kietoutui kahden kysymyksen ympärille: Miten voisimme saada jokaisen kiinnostumaan kestävän kehityksen tavoitteista ja ymmärtämään omat mahdollisuutensa niiden saavuttamisessa? Saimme kuulla Paulan kokemuksia Addis Abebasta harjoittelun päätyttyä.

"Kun kestävän kehityksen tavoitteet allekirjoitettiin syksyllä 2015, ne saivat kiitettävästi huomiota kansainvälisessä mediassa. Uudet tavoitteet herättivät kiinnostusta, koska ne koskettavat kehittyvien maiden sijaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita ja niihin sisältyy uusia painopisteitä köyhyydenvastaisen työn lisäksi. Kaikkine 169 alatavoitteineen Agenda 2030 saattaa tuntua vaikeasti hahmotettavalta kokonaisuudelta. Tästä syystä olin hyvin innoissani, kun sain kuulla, että minut oli valittu viestinnän harjoitteluun UNDP:n aluekeskukseen Etiopiaan. Tavoitteenani oli oppia viestimään selkeästi ja samalla houkuttelevasti kestävästä kehityksestä.

Afrikan aluekeskus vastaa 45:stä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sijaitsevavasta UNDP:n maatoimistosta. Viestintäyksikkö kokoaa ja kertoo tarinoita UNDP:n työstä eri maista. Sain kirjoittaa hyvin erilaisia juttuja koskien esimerkiksi nuorten työllistymistä ja afrikkalaisten tuomarien yhteistyötä hiv-positiivisten ihmisten oikeuksien tukemiseksi. Kollegani kanssa suunnittelimme kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvän kampanjan, jossa ihmiset eri puolilta Afrikkaa kertovat, mitä tavoitteet merkitsevät heille.

Työ oli toisinaan haastavaa aiheiden monipuolisuuden takia, ja monta kertaa istuinkin toimistolla pohdiskellen, miten saisin tietyn aiheen tiivistettyä mielenkiintoisesti 140 merkkiin Twitteriä tai muita sosiaalisen median kanavia varten. Työkokemus oli ensimmäiseni YK:lla, mistä johtuen monet asiat olivat minulle uusia. Koin siten pystyväni samaistumaan lukijoihin, joille UNDP:n työ ei ole tuttua.

YK:n viestintä kestävästä kehityksestä voi olla vaikeasti ymmärrettävää, kun tekstit vilisevät teknisiä termejä ja lyhenteitä. Puhutaan esimerkiksi hankekehityksestä tai projektisuunnittelusta. Pitkät sanat ja kirjainyhdistelmät eivät kerro paljoa asiaan vihkiytymättömälle. Parin ensimmäisen kuukauden jälkeen huomasin itsekin käyttäväni samanlaisia termejä. Silloin pyrin taas kirjoittamaan selkeämmin.

Viestintä on hyvin pitkälti tiimityötä, ja sain monesti työtovereiltani arvokasta palautetta tekstieni terävöittämiseksi. Oli valtavan inspiroivaa päästä tutustumaan ihmisiin, jotka ovat tehneet töitä kestävän kehityksen parissa useita vuosia. Samalla opin, miten pitkäjänteistä työtä kehitystavoitteiden saavuttaminen vaatii.

Hain UNDP:lle CIMO:n harjoitteluohjelman kautta (nykyään Opetushallituksen EDUFI-harjoitteluohjelma). Olen valmistumassa maisteriksi Aalborgin yliopistosta Tanskasta, ja puolen vuoden harjoittelu UNDP:llä oli osa opintojani. Aluekeskuksessa työskentely oli hyvin mielenkiintoista –  ei ainoastaan tehtävien monipuolisuuden takia vaan myös eri puolilta maailmaa tulleiden kollegoiden ansiosta. Noin puolet toimiston työntekijöistä ovat Etiopiasta, ja loput kotoisin eri osista Eurooppaa, Aasiaa ja muuta Afrikkaa. Työ voi olla turhauttavaa, jos mitattavia tuloksia ei synny heti. Saavutukset vaativat tiivistä yhteistyötä ja tukea työtovereilta. Toimistollamme vallitsi erinomainen joukkuehenki, ja kokemukseni UNDP:llä vahvistivat tulevaisuuden toiveitani alalla työskentelemisestä.”

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global