Köyhyys vähenee hitaasti, mutta 3G-verkon piirissä on yhä useampi

19.10.2017

Afrikan kestävän kehityksen raportti 2017 paljastaa lähtötason tavoitteiden toteutukselle.

Juuri julkaistu Afrikan kestävän kehityksen raportti (2017 Africa Sustainable Development Report) on ensimmäinen laatuaan, ja tarkastelee globaalin Agenda 2030:n ja Afrikan alueellisen Agenda 2063 toimeenpanoa samoissa kansissa. Agenda 2063 perustuu Afrikan maiden omaan näkemykseen siitä, millainen Afrikan toivotaan tulevaisuudessa olevan ja asettaa suuntaviivat Afrikan sosioekonomiselle kehitykselle tulevien 50 vuoden aikana. Agenda 2030 on globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka on voimassa vuoteen 2030 saakka.

Julkaisussa käydään läpi kehitysohjelmien toteutukseen liittyviä onnistumisia ja haasteita ja esitetään positiivista kehitystä jouduttavia toimenpiteitä. Tärkein anti on kuitenkin, että nyt julkaistu raportti asettaa lähtötason ja mahdollistaa tulosten seurannan jatkossa. Raportin laajuus ja analyysin syvyys on paikoitellen rajallinen, sillä joiltakin osa-alueilta tietoa on vaikea kerätä. Tämä koskee erityisesti demokratiaa, hallintoa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiokehitystä mittaavia indikaattoreita.

Datan puute vaikeuttaa noin kuuden indikaattorin seuraamista jokaista kymmentä kohden. Tilastojärjestelmien ja tiedonkeruun vahvistaminen onkin keskeisessä osassa kehitysohjelmien toteuttamisen alkutaipaleella, sillä oikea ja ajantasainen tieto mahdollistaa laadukkaan päätöksenteon. Esimerkiksi ikään, sukupuoleen, tuloluokkaan ja maantieteelliseen sijaintiin perustuva tiedon lajittelu on välttämätöntä, jotta työ voidaan kohdentaa oikein, ja niin ettei mikään ryhmä jää ulkopuolelle.

Köyhyydessä elävien määrä laskee hyvin hitaasti talouskasvusta huolimatta. Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt vain 15% viimeisen 23 vuoden aikana. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset ja nuoret. Kunnollisia työpaikkoja on vähän ja työttömyysturva on heikko, mikä osaltaan vaikuttaa köyhyyslukuihin. Alle yksi sadasta työttömästä saa työttömyyskorvausta ja vain 19% Saharan eteläpuolella asuvista afrikkalaisista on sosiaaliturvan piirissä.

Kännyköiden määrän kasvu ja 3G-verkon kattavuuden leviäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja vahvistaa yhteiskunnallista ja taloudellista osallisuutta. 3G-verkko on laajentunut merkittävästi. Kun sen piirissä vuonna 2010 oli 25% väestöstä, vuonna 2015 vastaava luku on 65%. Tämä kehitys mahdollistaa muun muassa pankkipalveluiden käyttämisen niille, joilla syrjäisen asuinpaikkansa johdosta ei aiemmin ollut siihen mahdollisuutta. Tämä tekee esimerkiksi yrittäjyydestä helpompaa ja edistää kestävää kasvua.

Raportin ovat laatineet yhteistyössä YK:n kehitysohjelma UNDP, Afrikan kehityspankki (AfDB), Afrikan unionin komissio (AUC) ja YK:n Afrikan talouskomissio (ECA).

Lue koko materiaali täältä: 2017 Africa Sustainable Development Report.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global