UNDP 2018–2021

Uusi aikakausi, uudet haasteet, uusi toimintasuunnitelma

4.12.2017

UNDP:n uusi toimintasuunnitelma mahdollistaa työn toteuttamisen entistä tuloksellisemmin. Organisaation työ on jaettu kuuteen aihealueeseen: köyhyys, hallinto, energia, sukupuolten välinen tasa-arvo, resilienssi ja ympäristön kestävä käyttö. Kuva: UNDP Nepal

28.11.2017 New York – YK:n kehitysohjelma UNDP on hahmotellut kunnianhimoisen suunnitelman 2000-luvun kehitystyötä varten. Organisaation toimintasuunnitelma vuosille 2018–2021 hyväksyttiin YK:n päämajassa New Yorkissa tiistaista 28.11.2017.

“Tämä on suunnitelma uudelle aikakaudelle”, sanoi UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner johtoryhmän kokouksessa New Yorkissa. ”Maailma muuttuu sellaisella vauhdilla ja muutokset ovat mittakaavaltaan niin merkittäviä, että olemassa olevien instituutioiden on vaikea pysytellä perässä. Kaikilta vaaditaan enemmän kuin aiemmin.”

Ohjausryhmän puheenjohtaja, Tanskan YK-edustuston suurlähettiläs Ib Petersen, sanoi: ”Agenda 2030 -kehitysohjelman toimeenpano vaatii UNDP:ltä uutta otetta. Nyt hyväksytty toimintasuunnitelma vastaa tähän tarpeeseen. Johtoryhmän puolesta voin sanoa, että uusi toimintasuunnitelma on UNDP:lle erinomainen työtapojen kehitystä ja toimintaympäristön muutoksiin mukautumista tukeva työkalu tuleville neljälle vuodelle.”

“YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toteuttamaan Agenda 2030 -toimintaohjelman vuoteen 2030 mennessä. YK-järjestelmän tehtävä on tukea valtioita tässä tavoitteessa”, Steiner jatkoi. ”Tämä vastuu on taustalla YK:n pääsihteerin reformityössä, ja meidän on pystyttävä vastaamaan haasteeseen.”

Nyt hyväksytty toimintasuunnitelma rakentuu Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille ja sen lähtökohtana on tavoitteiden universaali luonne, yhdenvertaisuusperiaate ja se, ettei kukaan saa jäädä kehityksen ulkopuolelle. Suunnitelma asettaa UNDP:lle edellytykset mukautua muuttuvaan toimintaympäristöön ja kumppanimaiden tarpeisiin tulevien neljän vuoden aikana. UNDP:llä on 50 vuoden kokemus työssään, mikä tekee siitä luotettavan kumppanin Agenda 2030:n ja siihen liittyvien sitoumusten toteutuksessa.

“Uusi toimintaohjelma on suunniteltu vastaamaan kumppanimaiden tarpeiden laajaan kirjoon”, Steiner jatkoi. ”Tarpeiden vaihtelevuus on huomioitu niissä kolmessa laajassa aihekokonaisuudessa, jotka suunnitelmassa on kuvattu: Köyhyyden poistaminen, rakenteellinen muutos ja resilienssin eli yhteisöiden kantokyvyn lisääminen. Suunnitelma esittelee myös, miten kaksi toimintatasoa, maa- ja globaali taso, kohentavat työn tuloksellisuutta.”

UNDP:n resurssit on jaettu kuuteen aihekokonaisuuteen, joissa organisaatiolla on erityisosaamista. Nämä kokonaisuudet ovat köyhyys, hallinto, energia, sukupuolten välinen tasa-arvo, resilienssi eli kantokyky ja ympäristön kestävä käyttö. Samalla, kun johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman, se hyväksyi myös resurssisuunnitelman ja budjettiarvion vuosille 2018–2012.

UNDP:n johtoryhmä muodostuu 36 maan edustajista. Hallitustenvälinen ryhmä valvoo UNDP:n tekemää työtä, mikä auttaa takaamaan, että organisaatio ottaa huomioon ja mukautuu ohjelmamaiden tarpeisiin.

Lue uusi strategiasuunnitelma kokonaisuudessaan täällä: www.undp.org/newundp.

Katso kuvia johtokunnan tapaamisesta Flickr-albumista.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global