Somaliassa pyritään varmistamaan, ettei maa enää koskaan joutuisi kärsimään nälänhädästä jatkuvan kuivuuden vuoksi

2.2.2018

Jatkuva kuivuus, epävarmuus ruoan saannista ja nälänhätä ovat olleet surullista todellisuutta Somaliassa viime vuosikymmeninä Kuva: UNDP Somalia

Ihmishenkiä pelastavan hätäavun jatkaminen on elintärkeää, mutta ainoastaan pitkän aikavälin kehitystulokset nostavat maan köyhyydestä, haavoittuvuudesta ja epävarmuudesta.

Vuosi 2017 oli Somalialle merkittävä, kun maa sai historiallisen äänestysprosessin päätteeksi uuden presidentin ja parlamentin, ja uusi kansallinen kehityssuunnitelma vuosille 2017-2019 julkistettiin. Rauhan jaksoa seurasi kuitenkin pian luonnonkatastrofin julistus, kun pitkäaikainen kuivuus herätti pelon nälänhädästä. Vuoden 2017 loppuun mennessä 6,2 miljoonaa ihmistä oli humanitaarisen avun tarpeessa, ja yli miljoona ihmistä maan sisäisinä pakolaisina.

Jatkuva kuivuus, elintarvikkeiden epävarma saanti, ja nälänhätä ovat muotoutuneet hälyttäväksi todellisuudeksi Somaliassa viime vuosikymmenten aikana. Vuoden 2011 nälänhädän jälkeen noin 4,5 miljardia dollaria on käytetty hätätilanteiden torjuntaan ihmishenkien pelastamiseksi. Somalian hallituksen sekä paikallisten ja kansainvälisten kumppaneiden yhteisen ponnistelun ansiosta toiselta nälänhädältä vältyttiin vuonna 2017, mutta näyttää siltä, että jatkuvan kuivuuden seuraukset tulevat jatkumaan pitkälle vuoteen 2018.

Tämä osoittaa tarpeen yhdistää humanitaarinen apu keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuunnitteluun tehokkaiden hallintojärjestelmien kautta, niin yksityisellä sektorillä kuin kansalaisyhteiskunnassa. Ihmishenkiä pelastava hätäapu on elintärkeää, mutta ainoastaan pitkän aikavälin suunnitelmalliset kehitystulokset- jotka on toteutettu samanaikaisesti hätäratkaisujen kanssa- voivat nostaa maan köyhyydestä, haavoittuvuudesta ja epävarmuudesta.

Uusi This New Way of Working- toimintatapa (NWOW), josta sovittiin Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa vuonna 2016, tarjoaa joustavan ja kattavan etenemissuunnitelman, joka auttaa meitä kohtaamaan humanitaaristen pyrkimysten ja kehitystavoitteiden välisen kuilun:

  1. asettamalla yhteisiä tavoitteita tarpeiden vähentämiseksi;
  2. jakamalla roolit ja vastuut sidosryhmien suhteellisten etujen perusteella; ja
  3. varmistamalla rahoituksen yhtesisesti sekä luomalla kapasiteetin pidemmän aikavälin tukemiseen

DINA (pitkäaikaisen kuivuuden vaikutusten ja tarpeiden arviointi)

Tässä kontekstissa Somalian hallitus – YK:n, Maailmanpankin ja EU:n tuella – toteutti DINA-arvioinnin vuoden 2017 kuivuuden vaikutuksista Somalian ihmisten elämään ja toimeentuloon.

Ensimmäinen laatuaan Somaliassa, DINA:n avulla löydettiin kestäviä ratkaisuja vastaamaan toistuvien kriisien perimmäisiiin syihin ja yhdenmukaistamaan ne NWOW:n kanssa edistämällä läheisempää yhteistyötä humanitaaristen ratkaisujen ja kehitysinvestointien välillä.

Hallituksen johdolla, 180 Somalian hallituksen, YK:n, EU:n ja Maailmanpankin asiantuntijaa keräsivät tietoja 18 eri alalta, yhdistäen jo aiemmin kerätyn aineiston Somalian humanitaarisista tarpeista. Analysoitaviin aloihin kuuluivat muun maatalous, vedensaanti ja sanitaatio, terveys ja ravitsemus, elintarviketurva, toimeentulo, koulutus ja sosiaaturva.

DINA:n arvion mukaan Somalian viimeisimmän kuivuuden yhteisvahinkojen odotetaan ylittävän 3,25 miljardia dollaria. Elpymisen kokonaisarvon arvioidaan olevan 1,77 miljardia dollaria. Maatalous sekä kaupunkikehitys ja kunnalliset palvelut olivat eniten kärsineitä aloja, vastaten 28% ja 17% maan kokonaistarpeista.

DINA on tärkeä perusta humanitaarisen avun, elpymisen ja kehitystavoitteiden yhteyden luomiseksi. EU, YK ja Maailmanpankki ovat toimineet vastaavanlaisten tarpeiden analysointi- ja elvytystoimien puitteissa vuodesta 2013 alkaen, ja niiden tuki täydentää sekä Somalian kansallisia painopisteitä (kansallisen kehityssuunnitelman ja kansallisen katastrofipolitiikan avulla) että humanitaarisen avustussuunnitelman avulla.

Mitä seuraavaksi?

DINA:n tulokset auttoivat elvytys- ja joustavuuspuitteiden kehittämiseen, mikä on merkittävä askel kohti kokonaisvaltaista strategiaa poliittisen päätöksenteon sekä taloudellisen elpymisen, instituutioinnin ja rahoituksen pitkän aikavälin kehityksen kannalta. Elvytys- ja joustavuuspuitteiden avulla somalilaiset instituutiot voivat jatkaa ponnistelujaan vahvistaakseen sietokykyään toistuvia katastrofeja kohdatessaan.

Tätä varten Somalian liittovaltion hallinto perusti vuonna 2017 humanitaaristen asioiden ja katastrofihallinnon ministeriön, jonka tehtävänä on koordinoida humanitaarisia ja johtaa katastrofiriskin vähentämistoimia. Hallitus myös hyväksyi Somalian kansallisen katastrofien hallinnan politiikan, joka tarjoaa lainsäädännölliset puitteet katastrofien hallintaa varten asianomaisissa valtion laitoksissa ja parantaa katastrofiriskin hallintaa kansallisella ja alueellisella tasolla.

Yhdessä nämä arvioinnit ja kehykset tarjoavat kaikille kehitysyhteistyön toimijoille toimintasuunnitelman, jolla voi vähentää Somalian haurautta kriisitilanteissa, vahvistaa ihmisten toimeentuloa sekä lisätä talouskasvua. Esimerkkejä yhteistyöstä Somaliassa ovat Identification for Development-kampanja ja federalismin analysointiprojekti, joka hyödyntää Maailmanpankin makrotalouden ja hallinnon työn sekä UNDP:n paikallishallintoa koskevan työn vahvuuksia. Se tarjoaa rahoittajille myös toimintatavan, jolla tuetaan Somalian joustavuutta toistuviin kriiseihin.

Kaikesta huolimatta, joka toinen Somaliassa tarvitsee yhä edelleen humanitaarista apua. Vuoden 2018 sadekaudella huhti-kesäkuussa olisi viides perättäinen huono sadekausi Somaliassa, mikä rajoittaisi laidunten ja veden saatavuutta vähentämällä sadevedellä kasteltavien satojen määrä sekä pahentamalla jo akuuttia elintarvikkeiden tarvetta.

Humanitaarisen avun jatkaminen ja toimeentulon tukeminen Somaliassa on elintärkeää tänäkin vuonna. Yhtä tärkeää on löytää kehitystavoitteita, jotka keskittyvät työpaikkojen luomiseen, rahoituksen saatavuuteen ja julkisen palvelun tarjoamisen tukemiseen, jotta kuivuus ei koskaan enää kääntyisi nälänhädäksi.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global