UNDP:n johtaja Achim Steiner kansainvälisenä naistenpäivänä: “Muutoksen aika on nyt."

6.3.2018

Me juhlistamme aktivisteja, jotka työskentelevät väsymättömästi sen eteen, että kaikkialla maailmassa naiset saavuttavat tasavertaiset oikeudet Kuva: UN Women/J Carrier

Naisten oikeuksia ajavat liikkeet hallitsevat maailmanlaajuista keskustelua. Liikkeet kuten #MeToo ja #TimesUp valottavat naisten kohtamaa seksuaalista häirintää sekä vallan väärinkäyttöä, ja #NiUnaMenos protestoi naisiin kohdistuvia murhia. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vaativien naisten ääni kuuluu ympäri maailman, ja ilmassa on havaittavissa muutos.

Näiden liikkeiden ja marssien myötä kansainvälinen naistenpäivä saa tänä vuonna entistä erityisemmän merkityksen. Nyt juhlistamme niitä aktivisteja, jotka tekevät väsymättömästi työtä kaikkien naisten oikeuksien eteen ja tasa-arvoisen maailman saavuttamiseksi.

Nyt on aika lopettaa naisten kohtaama seksuaalinen häirintä. Seksuaaliselle häirinnälle ja hyväksikäytölle on oltava nollatoleranssi, ja siihen välitön puuttuminen on meidän kaikkien yhteinen moraalinen velvollisuus. Meidän on työskenneltävä yhteistyössä muuttaaksemme vallitsevia kulttuureitamme ja luodaksemme turvalliset tilat raportointia varten.

Nyt on aika lopettaa naisten kohtaama väkivalta. 49 maassa ei ole voimassa lakia, joka suojelisi naisia perheväkivallalta, ja 37 maassa raiskauksen syyllistyneet ovat vapautettuja syytteestä, jos he ovat naimisissa tai myöhemmin menevät naimisiin uhrinsa kanssa.

Nyt on aika edistää naisten poliittista osallistumista. Naiset muodostavat vain 23,5 prosenttia parlamentin jäsenistä maailmassa. Maailma tarvitsee naisille tasa-arvoisen äänen päätöksenteossa.

Nyt on aika sulkea sukupuolten välinen palkkaero. Maailmanlaajuinen sukupuolten välinen palkkaero on 23 prosenttia, ja eron kuromiseen umpeen kestäisi nykyisellään 100 vuotta. Meidän on arvostettava naisten työtä ja vähennettävä kohtuutonta hoidon ja kotityön asettamia suhteettomia rasitteita. Tämä työ riistää naisten aikaa ansaita rahaa ja harjoittaa heidän julkisen elämän roolejaan, ja riistäen yhteisöt ja yhteiskunnat naisten täyspainoisesta panoksesta.

Nyt on aika varmistaa, että maaseudun naisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet. 43 prosenttia maailman maataloustyöntekijöistä on naisia, ja maaseudun naiset muodostavat suurimman osan näistä työntekijöistä. He tarvitsevat yhtäläisen pääsyn resursseihin, informaatioon ja päätöksentekoon. Huolimatta heidän elintärkeistä rooleistaan ruoan kasvattamisessa, ja ilmastonmuutoksen sopeuttamisessa ja rakentamisessa, maaseudun naiset voivat huonommin kuin maaseudun miehet tai kaupunkien naiset lähes kaikissa kehitysmittauksissa.

Nyt on aika juhlia niitä aktivisteja, jotka väsymättömästi työskentelevät sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien eteen.

Tänä kansainvälisenä naispäivänä liity kanssani juhlistamaan ja kunnioittamaan näiden aktivistien työtä parhaalla mahdollisella tavalla: kaksinkertaistamalla pyrkimyksemme rakentaa maailma, jossa ei ole syrjintää, ja maailma, jossa kaikilla naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään.

Nämä aktivistit ovat antaneet vauhtia muutokselle, joka perustuu lupaukseen Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta.

Nämä 17 tavoitetta - jotka ulottuvat köyhyyden lopettamisesta, oikeudenmukaisen kasvun edistämisestä ja korkealaatuisen koulutuksen saavuttamiseen - ovat voimakkaasti yhteenliitettyjä ja sukupuolten välinen tasa-arvo on ratkaisevan tärkeää niiden kaikkien saavuttamiseksi. Tämä merkitsee sitä, että meillä kaikilla on oma roolimme naisten voimaannuttamisen tukemisessa, niin kotona, yhteisöissämme kuin työpaikoilla.

Yhdessä, naisten oikeuksia ja tasa-arvoa edistämällä ja 2030 Agendan saavuttamalla voimme varmistaa, ettei yksikään nainen jää jälkeen.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global