Lahjoittajilta 4,4 miljardia dollaria syyrialaisten ja naapurimaiden yhteisöjen ahdinkoa lievittämään

26.4.2018

Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien Brysselissä järjestämässä konferenssissa kansainvälisen yhteisön edustajat lahjoittivat noin 4,4 miljardia dollaria auttamaan 22 miljoonaa ihmistä Syyriassa ja sen naapurimaissa vuonna 2018.

Yhteensä 36 lahjoittajaa sitoutui Brysselin konferenssissa apulupauksin tukemaan Syyrian humanitaarista avustussuunnitelmaa ja alueellista pakolaisten ja kantokyvyn suunnitelmaa.

YK:n humanitaaristen järjestöjen ja kehitysyhteistyöjärjestöjen koordinoimat suunnitelmat pyrkivät saavuttamaan 13,1 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa ihmistä Syyrian sisällä, 5,6 miljoonaa pakolaista naapurimaissa sekä 3,9 miljoonaa isäntäyhteisöjen heikoimmaissa asemassa olevaa.

"Kansainvälinen yhteisö osoitti vahvaa solidaarisuutta kriisistä kärsineille niin Syyriassa kuin naapurimaissa sekä maille, jotka ovat vuodesta 2011 lähtien osoittaneet valtavaa anteliaisuutta ottamalla vastaan ​​ennätysmäärät pakolaisia", kiittää YK:n kehitysohjelman johtaja Achim Steiner. "Lisää rahoitusta tarvitaan syventämään haavoittuvaisessa ja heikossa asemassa olevien yhteisöjen tarpeita, mutta tänään keskitytään siihen, että saamme apua mahdollisimman monelle ihmiselle."

Konferenssin loppuun mennessä oli lisäksi myönnetty 3,4 miljardia dollaria humanitaarisiin ja kehitysyhteistyön ohjelmiin vuosille 2019 ja 2020, kiitos paikalle olleiden isäntämaiden, YK:n erityisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajien.

Syyrian kriisi on maailman suurin suojelu- ja pakolaiskriisi, ja 13,1 miljoonaa ihmistä maan sisällä tarvitsee humanitaarista apua ja suojelua.

Konflikti jatkuu maailman suurimpana pakolaiskriisinä - syyrialaispakolaisia on rekisteröity 5,6 miljoona, joista yli 2,6 miljoonaa on lapsia. Ja kaikki tämä alueella, jossa on ennestäänkin taloudellisia ja yhteiskunnallisia kehityshaasteita.  

Se on myös valtava kehityskriisi, sillä 69 prosenttia Syyriassa asuvista ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä ja yli 80 prosenttia läheisissä naapurimaissa olevista pakolaisista elää köyhyydessä. Isäntämaat ovat osoittaneet erinomaista anteliaisuutta syyrialaispakolaisia kohtaan jo yli seitsemän vuoden ajan, huolimatta valtavasta paineesta palveluita, infrastruktuuria ja työmarkkinoita kohtaan.

Yhdistyneet Kansakunnat ja Euroopan unioni tekivät erittäin tiivistä ja merkittävää yhteistyötä konferenssin valmistelussa. Yhteistyö vahvisti myös sen, että ainoastaan aidosti kattavalla ja kokonaisvaltaisella poliittisella ratkaisulla löydetään kestävä ratkaisu Syyrian konfliktin lopettamiseksi.

Lisätietoa UNDP:n työstä Syyrian kriisiin vastaamiseksi löytyy täältä

Yhteystiedot:

Theodore Murphy theodore.murphy@undp.org  +1-718-915-2097 ja Ludmila Tiganu, ludmila.tiganu@undp.org  +32 471 702 903

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global