UNDP jälleen kerran yksi maailman avoimimmista kehitysjärjestöistä

21.6.2018

New York, 20. kesäkuuta - Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelma UNDP on edelleen yksi maailman avoimimmista ja läpinäkyvimmistä kehitysyhteistyöjärjestöistä.

UNDP on maailman toiseksi avoimin ja läpinäkyvin kehitysyhteistyöjärjestö läpinäkyvyyttä mittaavassa tuoreessa Publish What You Fund -tutkimuksessa. UNDP on korkeimmin sijoitettu YK-järjestö tässä kuudetta kertaa julkaistussa raportissa, joka arvioi tänä vuonna 45 maailman suurinta kehitysyhteistyöjärjestöä. UNDP:n läpinäkyvyyys oli 95,4 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä kasvua edellisestä, vuonna 2016 julkaistusta indeksistä.

"Avoimuus on UNDP:n työskentelyn kulmakivi. Pyrimme jatkuvasti löytämään tehokkaita ja innovatiivisia tapoja varmistaa, että saavutamme tavoitteemme olla läpinäkyvä ja luotettava kumppani kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työstämme", toteaa UNDP:n johtaja Achim Steiner.

UNDP on jo pitkään sitoutunut avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen toimissaan. IATI, joka on kansainvälinen aloite kehitysyhteistyön avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi perustettiin vuonna 2008, ja UNDP on perustamisen jälkeen aktiivisesti johtanut ponnisteluja kumppanimaiden ja YK-järjestöjen keskuudessa avoimuuden lisäämiseksi, jotta merkitykselliset tiedot olisivat käytettävissä kansallisessa suunnittelussa ja budjetoinnissa.

"Olemme tyytyväisiä tämän vuoden luokituksiin ja olemme ylpeitä siitä, että olemme edelleen parantaneet yleistä suorituskykyämme avun läpinäkyvyysindeksissä. Kiitämme myös muita järjestöjä, jotka ovat päättäneet sitoutua avoimuuteen ja osallistua tähän arvokkaaseen indeksiin", jatkaa Steiner.

Vuoden 2016 Aid Transparency Index -katsauksen jälkeen UNDP on edelleen tehostanut projekti- ja taloustiedon julkaisemista IATI:n rekisteröintijärjestelmään. Merkittäviä ponnisteluja ovat olleet muun muassa käynnissä olevien projektien julkisesti saatavilla olevissa asiakirjoissa sekä kehitystulosten julkaisujen saralla.

UNDP julkaisi myös juuri uuden UNDP:n avoimuusportaalin, jossa on useita innovaatioita, joiden avulla kumppanit ja laajempi yleisö voivat tutustua ja ymmärtää UNDP:n työlle keskeisiä tietoja.

"Olemme aina etsimässä uusia innovaatioita ja tapoja parantaa, ja uusi avoimuusportaali on erinomainen esimerkki tästä. Nyt maailma voi tutustua tietoihimme ja ymmärtää paremmin, miten työskentelemme, missä työskentelemme ja mitä kaikkea saavutamme", iloitsee Steiner.

Uudesta portaalista käyttäjät voivat nähdä, miten UNDP edistää kehitystä monissa erinäisissä luokissa, kuten: maat, teemat ja osallistuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Uusi portaali on nähtävillä osoitteessa http://open.undp.org/.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global