Kaupunkien tulevaisuus

16.7.2018

Dhaka, Bangladesh

Kun keskustelemme kaupunkiemme tulevaisuudesta, meidän on muistutettava itseämme siitä, että tulevaisuus itsessään ovat kaupungit; ja tärkein haasteemme tänään onkin suunnitella omaa tulevaisuuttamme tulevaisuuden kaupungeissa!

Ihmisillä on aina ollut luonnollinen taipumus kokoontua ja ryhmittyä; käytännössä rakentaa suuria kaupunkeja. Muinoin Jericho, Ateena ja Axum; tänään Shanghai, Mumbai ja Lagos. Kokonaan uusia kaupunkeja löytyy tuhansia ympäri maailmaa, ilmestyen nopeammin ja suuremmassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Osat näistä toimivat uusina poliittisina keskuksina, osa kaupungeista taas toimii strategisina keskipisteinä logistiikalle, teknologialle ja taloudelle. Kaikilla uusilla kaupungeilla on silti yhteinen tavoite: olla pitkän aikavälin taloudellisen kasvun moottoreita, painopisteinään kestävä kehitys. Keskuksilla, jotka tällä hetkellä ovat kehittymässä, kuten Xiongan Kiinassa, Konza Technology City Keniassa ja Diamniadio Lake City Senegalissa, on vielä suurempia tavoitteita: kehittyä tulevaisuuden älykaupungeiksi.

Nykyään noin 55% maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla; osuus, jonka odotetaan nousevan 60% vuoteen 2030 mennessä, ja lähes 70% vuoteen 2050 mennessä. Tästä kasvusta jopa 90% tapahtuu Aasiassa ja Afrikassa.

Tänään kaupungit tuottavat yli 80% maailman BKT:sta. Ne ovat voimakkaita talouskehityksen vektoreita; mutta niillä on myös haasteensa. Kaupungit kuluttavat lähes 2/3 maailman energiasta ja muodostavat yli 70% maailman kasvihuonepäästöistä. Ja kun kaupungit kehittyvät, niiden alistuminen ilmasto- ja katastrofiriskeille lisääntyy. Lähes puoli miljardia kaupunkilaista asuu rannikkoalueilla, mikä lisää heidän haavoittuvuutta myrskyille ja merenpinnan nousulle.

Kun maailma muuttuu kaupunkimaisemmaksi, se muuttuu myös digitaalisemmaksi ja entistä yhdistetymmäksi. Nämä antavat mahdollisuuksia, jotka meidän on hyödynnettävä.

Tieto- ja viestintäteknologian sektori (ICT) on ollut tärkeä vaikuttaja lukuisissa kaupungistumisprosesseissa – ICT on esimerkiksi ollut avainroolissa modernin infrastruktuurin rakentamisessa, palvelujen parantamisessa, liiketoiminnan ja kaupan alalla sekä tietopohjaisten toimintojen hallinnoinnissa - minkä ansiosta monet kehitysmaat ovat pystyneet siirtymään perinteisiin järjestelmiin ja viestintäverkkoihin.

ITU:n tiedot osoittavat että nykyistä tieto- ja viestintäteknologian kehitystä ohjaa mobiililaajakaistapalveluiden leviäminen, johon suurin syy on mobiililaajakaistojen hintojen laskeminen keskimäärin 50% viimeisten kolmen vuoden aikana. Nämä tekijät ovat johtaneet siihen, että noin puolella maailman väestöllä on mahdollisuus käyttää nopeaa verkkoa. Erityisesti nuoret ovat nykypäivän digitaalisen talouden eturintamassa, jopa 70% maailman 15-24-vuotiaista käyttävät verkkoa.

Uudet teknologiat uudistavat maiden, kaupunkien ja ihmisten vuorovaikutusta. Tekoäly ja koneoppiminen, robotiikan ja automaation uudet muodot, sensorit ja Internet of Things, 3D – painatus, itse ajavat autot, luettelo jatkuu... nykyään nämä eivät ainoastaan ole osa meidän sanastoamme, mutta myös todellisuus meidän jokapäiväisestä elämästämme.

Älykaupunkien tulisi olla enemmän kuin automatisoituja ja tehokkaita– niiden tulisi olla myös kestävyyden ja sosiaalisuuden keskuksia. Agenda 2030: tavoitteen mukaisesti - ketään ei jätetä! Älykaupunkien pitäisi pystyä auttamaan meitä torjumaan sivilisaation nykyisiltä hyökkäyksiltä, kuten esimerkiksi köyhyyden ja eriarvoisuuden, nälän, syrjäytymisen, sairauksien sekä väkivaltaisten ääriliikkeiden leviämisen ja ilmastomuutoksen torjumisessa. Singapore's Smart Nation, C40 Alliance ja e-Estonia ovat kaikki hyviä esimerkkejä toimivista nykyajan älykaupungeista.

Älykaupungit eivät toteudu itsestään; niitä on suunniteltava, toteutettava ja hoidettava tehokkaasti, ja ne tarvitsevat strategisia toimintatapoja ja investointeja. Kollektiivisella viisaudellamme pystymme varmistamaan, ettei teknologia olekaan ainoastaan tulevaisuuden uhka, vaan mahdollisuus, ja että tulevaisuus on valoisa!

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global