Toivoa valoisammasta tulevaisuudesta; iloiset juhlijat osallistuvat Thaimaan vuotuiseen lyhtyjuhlaan

 

Näin uutta vuotta aloittaessa on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään seuraavaa 12 kuukautta.

Elämme poikkeuksellista aikaa –  aika maailman tulevaisuuden muuttamiseksi ja edistämiseksi on käsillä. Köyhyydessä elävien ihmisten määrä on laskussa, kun taas koulua käyvien lasten määrä kasvaa. Teknologiset innovaatiot rikastuttavat elämäämme lukemattomin tavoin, ja monia mullistavia läpimurtoja on vasta tuloillaan.

Samaan aikaan kohtaamme kuitenkin monitahoisia ja pitkäaikaisia haasteita, jotka valitettavasti eivät jää vanhaan vuoteen.

Ilmastonmuutoksen tuhoisat seuraukset, polarisoitunut politiikka ja vastakkainasettelun ideologiat, sosiaalisen koheesion hajoaminen, joka ilmenee ääriliikkeiden, väkivallan ja konfliktien lisääntymisessä. Ennennäkemätön määrä ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa, ja synkkä todellisuus on, että puolet maailman omaisuudesta on kertynyt vain yhdelle prosentille maailman ihmisistä. Nämä ovat kaikki tuttuja ja jatkuvia haasteita, jotka vaativat edelleen huomiomme.

Mutta optimismille on vielä tilaa, toimimaan inspiraationa käytännön toimissa.

Tämä johtuu siitä, että yhteiset lupaukset, joita kaikki maat sitoutuivat noudattamaan kaksi vuotta sitten, ja jotka tunnetaan nimellä Agenda 2030, ovat myös jatkaneet kanssamme vuoteen 2018. Nämä ovat ne tavoitteet, jotka osoittavat meille kunnianhimoisen, mutta selkeän tien turvalliseen ja rauhanomaiseen maailmaan, jossa kaikilla meistä on vapaus elää elämäämme arvokkaalla ja mahdollisuuksien täyttämällä tavalla, samalla huolehtien, että maapallomme on turvassa vielä tulevillekin sukupolville.

Voimme olla myös optimistisia, sillä Yhdistyneissä Kansakunnissa on pääsihteeri António Guterresin johdolla käynnissä järjestelmälliset uudistukset, pyrkimyksenä varmistaa järjestelmän tehokkuus, sen kohdatessa entistä erilaisempia vaatimuksia nykymaailmassa. Ja tässä yhteydessä myös UNDP terävöittää omaa painopistettään.

“Kehitysmaisema tulee jatkamaan muuttumistaan, todennäköisesti hyvin odottamattomalla tavalla. Tekoälystä ilmastonmuutokseen, maailma on dramaattisen muutoksen partaalla, ja kaikkien näiden syiden vuoksi YK:n järjestelmään sitoutununeelle, dynaamiselle, tehokkaalle ja tulevaisuuteen keskittyvälle UNDP:lle on tarvetta- nyt enemmän kuin koskaan”, UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner muistuttaa.”

 

Tämä painopiste on keskiössä uudessa toimintasuunnitelmassamme, joka astui voimaan vuodenvaihteessa, ja toimii työmme kehitykselle pohjana seuraavan neljän vuoden aikana. Uusi UNDP, jota suunnitelmassa kuvaillaan, tiedostaa, että näiden jatkuvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää meitä kaikkia toimimaan paremmin yhdessä, kaikilla tasoilla.

Mikään yksittäinen henkilö, hallitus, YK:n organisaatio tai kansalaisjärjestö ei voi löytää ratkaisua yksin. Siksi uuden UNDP:n toiminnassa voimistuu yksi sen ainutlaatuisista vahvuuksista: sen kyky kutsua koolle ja yhdistää innovaattorit eri yhteiskuntien, hallitusten ja YK-järjestelmän kautta. On tehtävä huippuideoita kehityshaasteiden voittamiseksi. Ensimmäisenä prioriteettina on noista haasteista merkittävin- köyhyyden poistaminen. Ja Agenda 2030 pääperiaate siitä, että ketään ei jätetä jälkeen ja eriarvoisuuden poistaminen maailmasta pysyvät keskiössä kaikissa toimissamme.

Aloitamme vuoden 2018 tuoreella fokuksella ja visiolla, ja odotamme tältä vuodelta entistä läheisempää yhteistyötä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Toimintasuunnitelmassa UNDP keskittää pyrkimyksensä lähivuosina tukemaan maita saavuttamaan vuoden 2030 toimintasuunnitelma, mutta tunnustaa, että UNDP ei voi tehdä tätä yksinään. Toimimme parhaiten, kun koko kehitysjärjestelmä on parhaimmillaan – yhdessä työskennellessä.”

Achim Steiner

Read the strategic plan   

 

“Toimintasuunnitelmassa UNDP keskittää pyrkimyksensä lähivuosina tukemaan maita saavuttamaan vuoden 2030 toimintasuunnitelma, mutta tunnustaa, että UNDP ei voi tehdä tätä yksinään. Toimimme parhaiten, kun koko kehitysjärjestelmä on parhaimmillaan – yhdessä työskennellessä.”

- Achim Steiner

Read the strategic plan   

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global