UNDP ja Suomi

YK:n kehitysohjelma UNDP juhli vuonna 2016 50-vuotista taivaltaan. YK:n jäsenvaltiot, Suomi niiden mukana, perustivat UNDP:n vuonna 1966 toimielimeksi, joka tarttuisi yhteen suurimmista vaaroista ihmisoikeuksille – köyhyyteen. Köyhyyteen kuolee enemmän ihmisiä kuin sotiin ja tauteihin, ja se estää ihmisiä ja yhteisöitä elämästä täysipainoista elämää. Suomen tuella UNDP on tukenut esimerkiksi Myanmaria sen siirtymässä kohti vakaata ja demokraattista järjestelmää sekä ekologista kestävyyttä, ja Nepalissa Suomi tukee UNDP:n johtamaa ohjelmaa, joka vahvistaa oikeusturvaa ja ihmisoikeuksien toteutumista.

nigerrria

Yhteiset tavoitteet

Suomi on tukenut UNDP:tä alusta alkaen. UNDP:n työ on selkeästi linjassa Suomen kehityspoliittisten painopisteiden kanssa, ja Suomi on UNDP:n arvostettu yhteistyökumppani useissa maissa ympäri maailmaa. UNDP on kiitollinen Suomen yleisrahoituksesta, joka lujittaa UNDP:n toimintakykyä ja on edellytys kehitysmandaattimme täyttämiselle.

Suomi on vaikuttanut strategisten painopisteiden muovaamiseen ja tunnistaa UNDP:n vahvuuden sellaisilla alueilla kuin demokratiatuki, hyvä hallinto, ihmisoikeuksien edistäminen sekä kriisien ennaltaehkäisy ja niistä toipuminen, jotka kaikki ovat tärkeitä teemoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. UNDP:n kattava maaverkosto mahdollistaa Suomelle tärkeiden kehitystavoitteiden edistämisen sellaisissa maissa, joihin kahdenkeskinen kehitysyhteistyö ei ylety ja joissa monenkeskinen kehitysyhteistyö toimii tehokkaasti. Suomen toimintaa UNDP:ssä ohjaavat valtioneuvoston selonteko Suomen kehityspolitiikasta (helmikuu 2016), Suomen hallitusohjelma (2015), Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategia (2013) ja ihmisoikeusstrategia (2013).

UNDP_AF_Environment_03222016

Suomen tuki UNDP:lle

UNDP:n työ rahoitetaan jäsenvaltioiden vapaaehtoisella vuotuisella yleisrahoituksella. Suomi on tukenut vuosien ajan UNDP:tä johdonmukaisesti yleis- ja hankerahoituksella, ja oli vuoteen 2014 asti kymmenen suurimman yleisrahoittajan joukossa. Yksityiskohtainen tieto kaikesta UNDP:n rahoituksesta, Suomen tuesta ja tuen temaattisesta ja maantieteellisestä painotuksesta löytyy osoitteesta www.open.undp.org.

Vuonna 2015 yleisrahoitus kattoi 17 prosenttia kaikesta UNDP:n työstä. Yleisrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on vähentynyt keskimäärin 11,3 prosenttia vuosittain viimeisen kolmen vuoden ajan. Vuosina 2010-2015 Suomen vuotuinen yleisrahoitus UNDP:lle oli keskimäärin 19,8 miljoonaa euroa ja kokonaisrahoitus oli keskimäärin 35,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 Suomen yleisrahoitus laski miljoonaan euroon kokonaisrahoituksen painottuessa UNDP:n kautta ohjattavaan maa- ja aluekohtaiseen hanketukeen.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yleisrahoitus, milj $: 25,7 28,6 24,9 28,7 30,3 16,9
Hankekohtainen rahoitus, milj $: 18,7 17,6 17,6 17,5 22,6 22,9
Yhteensä, milj $: 44,4 46,2 42,5 46,2 52,9 39,8


Uusia yhteistyömahdollisuuksia etsitään, jotta vähenevän yleisrahoituksen vaikutukset olisi mahdollista kattaa. Muun muassa yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli talouskasvun ja työpaikkojen luomisen moottorina kehittyvissä maissa. Se tarjoaa tuotteita ja palveluita, luo verotuloja välttämättömien sosiaali- ja talousjärjestelmien ylläpitämiseksi, kehittää innovatiivisia ratkaisuja kehityshaasteisiin ja on keskeinen toimija ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

 

Suomen rahoittamia hankkeita ympäri maailman

Aiheeseen liittyvät uutiset omilla sivuillamme

 • Maksuttomat oikeuspalvelut auttavat tuhansia ihmisiä Kirgisiassa

  7.9.2017 - Kirgisialainen Irina Evdokimova on yksi tuhansista ihmisistä, joka on saanut oikeusneuvontaa maksuttomista oikeusapukeskuksista. Keskukset ovat osa Suomen rahoittamaa työtä oikeuspalveluiden kehittämiseksi. Lue lisää 

 • Suomi tukee paluumuuttajien työllistymistä Afganistanissa

  10.3.2017 - Suomi tukee uutta hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Afganistanissa olevien paluumuuttajien ja maan sisällä siirtyneiden henkilöiden työllisyystilannetta. SALAM on YK:n kehitysohjelman UNDP:n hanke, jota Suomi rahoittaa kehitysyhteistyövaroista 4,5 miljoonalla eurolla. Lue lisää 

 • Suomi isännöi YK:n kanssa Syyria-konferenssin Helsingissä

  15.12.2016 - Helsingissä järjestettiin 24.1.2017 kansainvälinen tilaisuus, jossa 3RP-ohjelmasuunnitelma vuosille 2017–2018 avataan keskustelulle. Ulkoministeriön isännöimä tilaisuus järjestetään yhteistyössä UNDP:n, OCHA:n ja UNHCR:n kanssa. Tapaaminen tuo Helsinkiin korkean tason edustajia useista YK-järjestöistä, kaikista Pohjoismaista ja Syyrian naapurimaista. Lue lisää 

 • Suomi osallistuu Irakin vakauttamiseen

  1.7.2016 - Suomi liittyi toukokuussa miljoonan euron tuella YK:n kehitysohjelman UNDP:n rahastoon, joka tukee Irakin jälleenrakennusta. Rahastolla tuetaan terrorijärjestö ISIS:ltä vapautettujen alueiden vakauttamista. Lue lisää 

 • Aid for Trade tukee nuoria yrittäjiä Kosovossa

  16.6.2016 - YK:n kehitysohjelma UNDP:n Kosovon Aid for trade –jatkohanke on tähdännyt vuodesta 2015 lähtien työpaikkojen luomiseen erityisesti naisille ja nuorille. Yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa toteutettava hanke pyrkii kehittämään työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa ja tukemaan yksityissektoria koskevaa politiikkaa keskus- ja kuntatasolla. Lue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global