UNDP

Tietoa UNDP:stä

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto 

Pohjoismaat ovat tärkeitä kumppaneita UNDP:lle. UNDP:n Pohjoismaiden toimisto (UNDP Nordic Representation Office) osallistuu pohjoismaiseen keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja välittää tietoa organisaation toiminnasta eri puolilla maailmaa. Pyrkimyksenä on myös viestiä kansalaisille, tiedotusvälineille ja viranomaisille YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sekä UNDP:n työstä niiden saavuttamiseksi. Pohjoismaiden toimisto sijaitsee Kööpenhaminan UN Cityssa ja sen alaisena toimivat suhdetoimistot Helsingissä, Oslossa ja Tukholmassa. 

Pohjoismaiden toimisto pyrkii tekemään UNDP:stä ja YK-järjestelmästä lähestyttävämmän kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi se toimii linkkinä Pohjoismaiden ja UNDP:n New Yorkissa sijaitsevan päämajan välillä. Pohjoismaiden toimisto työskentelee sen eteen, että tärkeät kehityskysymykset ovat politiikan asialistalla Pohjoismaissa. 

Toimisto on osa UNDP:n Bureau for External Relations and Advocacy (BERA) -osastoa, joka vastaa organisaation ulkopuolisista suhteista. Pohjoismaiden toimistoa Kööpenhaminassa johtaa Camilla Brückner.

UNDP Maailmalla