TYÖMME

Ilmasto- ja katastrofiriskien

vähentäminen

Riskitietoista kehitystä

Muuttuva ilmasto ja nopeasti kasvavat luonnonkatastrofiriskit asettavat maailman ennennäkemättömän haasteen eteen. Tilanne on vaikea kehittyville maille, jotka erityisesti altistuvat muutokselle ja joiden resurssit eivät riitä vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi, ilmastonmuutoksen ja katastrofien aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen on välttämätöntä. UNDP pyrkii yhdistämään ilmastonmuutokseen, luonnonkatastrofeihin ja energiansaantiin liittyvät kysymykset kansallisella tasolla. Tavoitteena ovat yhteisöt, jotka ovat sietokykyisiä ja riskitietoisia luonnonkatastrofien suhteen, ja että kehitys on kestävällä pohjalla.

UNDP:n työtä ilmastonmuutoksen ja katastrofivalmiuden osalta ohjailee kolme tärkeää maailmanlaajuista sopimusta: Pariisin ilmastosopimus, Sendain toimintaohjelma katastrofiriskien vähentämiseksi ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. UNDP auttaa maita vähentämään kasvihuonekaasuja ja edistämään pitkän aikavälin tavoitetta: päästötöntä kehitystä. Samalla työskentelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa auttaaksemme maita sopeututumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, parantaaksemme puhtaan energian saatavuutta, vähentääksemme katastrofien riskiä ja auttaaksemme katastrofeista selviytymisessä. 

   

Ohjelmat, aloitteet ja tapahtumat

   

UNDP Climate Change Adaptation Portal
NDC Support Programme
Preparing airports for disasters
Capacity for Disaster Reduction Initiative (CADRI)
Pacific Risk Resilience Programme
Supporting recovery after earthquake in Nepal

$2,1 miljardia

SIJOITETTU KATASTROFIRISKIEN VÄHENTÄMISEEN JA KATASTROFEISTA SELVIYTYMISEEN

Vuodesta 2005 lähtien UNDP on sijoittanut lähes 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria parantaakseen maiden sietokykyä ja riskitietoisuutta katastrofien suhteen. 

Tutustu työhömme

Lataa…
Lataa…
Lataa…
Lataa…

UNDP Maailmalla