TYÖMME

Demokraattinen hallinto ja rauhan rakentaminen

Rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja avoimia yhteiskuntia

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 sisältää ensimmäistä kertaa yhteisesti sovitun tavoitteen rauhanomaisten, oikeudenmukaisten ja osallistavien yhteiskuntien rakentamisesta: kestävän kehityksen tavoite 16. UNDP tukee konfliktien rauhanomaista ratkaisua, edistää oikeusvaltioperiaatetta ja oikeussuojan saatavuutta, kansalaisten turvallisuutta sekä ihmisoikeuksia. Työskentelemme osallistavan ja tehokkaan demokraattisen hallinnon puolesta ja tuemme sen toteutumista jakamalla tietoa, edistämällä tasavertaista keskustelua ja yhteisymmärryksen syntymistä sekä tukemalla avointen ja vahvojen toimielinten syntyä. 

Yhteiskuntia, joissa kaikilla on oikeus tulla kuulluksi

UNDP tukee kansallisia hallintoelimiä perustuslaillisten uudistusten läpiviemisessä, luotettavien vaalien järjestämisessä ja hallinnon vahvistamisessa. Kriisin jälkeisissä tilanteissa keskitymme hallintojen keskeisten toimintojen palauttamiseen. Tavoitteenamme on luoda ympäristöjä, joissa kaikki - erityisesti naiset, nuoret, alkuperäiskansat, vammaiset ja kansalaisyhteiskunta - saavat äänensä kuulluksi. UNDP:n työ kaventaa humanitaarisen avun, rauhanrakentamisen ja muiden pitkäaikaisten kehitystoimien välistä kuilua ja ohjaa näin kehittyviä maita kohti kiistojen rauhanomaista ratkaisemista sekä demokraattisen hallinnon rakentamista. 

Ohjelmat ja aloitteet

Youth4Peace
Localizing the SDGs
EC-UNDP Joint Task Force on Electoral Assistance
Webinar series: Environmental Governance of the Mining Sector

$565 miljoonaa

SIJOITETTU VUOSITTAIN PAIKALLISIIN HALLINTOIHIN JA PAIKALLISEEN KEHITYKSEEN 

Joka vuosi UNDP sijoittaa keskimäärin 565 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tukeakseen osallistavaa hallintoa ja kehitystä paikallisella tasolla. 

Tutustu työhömme

Lataa…
Lataa…
Lataa…
Lataa…

UNDP Maailmalla