Mikä humanitaarinen työ?

Useimmat maailman humanitaarisista kriiseistä ovat saaneet alkunsa asellisesta konfliktista tai sodasta, mutta myös luonnonkatastrofit ja sairausepidemiat ovat aiheuttaneet suuria humanitaarisia kriisejä.

Tehtävän tarkoitus
Oppilaita herätellään pohtimaan humanitaarista apua ja työtä, miksi sitä tehdään ja mikä sen arvo on.

Työskentelytavat
Katsotaan yhdessä Ebolahoitajana Afrikassa -video ja keskustellaan siitä pienissä ryhmissä. Aiheeseen voi tutustua myös Muuttuuko maailma paremmaksi? -kirjan sivuilla 57–63.

Keskustelukysymyksiä

  1. Mitä humanitaarinen työ oikeastaan tarkoittaa? Miten se eroaa kehitysyhteistyöstä? Mitä yhteyksiä näiden välillä on?
  2. Minkä arvelet motivoivan humanitaarista työtä tekevää vapaaehtoista? Entä humanitaariseen työhön lahjoittavaa ihmistä?
  3. Miettikää esimerkkejä humanitaarisesta työstä maailmalla. Millaista humanitaarisia kriisejä on meneillään 1) Etelä-Amerikassa, 2) Aasiassa, 3) Afrikassa ja 4) Euroopassa? Internettiä voi käyttää apuna tarvittaessa. Pienryhmien tulokset voidaan esitellä luokassa. 

 

Palaute

 

 

  • Should be Empty:

UNDP Maailmalla