Gapminder-kaavion pikaohje

Gapminder World on interaktiivinen kaavio, jossa voidaan seurata kaikkien maailman maiden kehitystä esimerkiksi terveyden, talouden tai ympäristövaikutuksen aloilla. Pääkaavio on englanninkielinen, ja siinä on valittavana yhteensä yli 500 tilastollista indikaattoria.

I. Perusasetukset

Kaaviossa jokainen kupla vastaa yhtä maata. Kun Gapminder World avataan, kaaviossa on aina samat perusasetukset:

  • Pystysuora y-akseli kuvaa elinajanodotetta (engl. ”Life Expectancy”).
  • Vaakasuora x-akseli kuvaa tuloja henkeä kohden (engl. ”Income per person”).
  • Kuplan väri osoittaa, millä alueella maa sijaitsee (katso kartta jäljempänä).
  • Kuplan koko vastaa väestön määrää.

Alla olevassa kuvassa maita verrataan elinajanodotteen ja tulojen mukaan. Mitä ylemmäksi kaavioon maa sijoittuu, sitä pidempään maan väestö keskimäärin elää. Mitä lähempänä maa on kaavion oikeaa reunaa, sitä vauraampi se on. Suomi on oikeassa yläkulmassa. Rikkain maa on Qatar ja köyhin maa on Kongon demokraattinen tasavalta.


II. Valitse, mitä haluat näyttää

Kaikki eivät halua tarkastella elinikää ja tuloja. Voit itse valita, mitä haluat eri akseleiden sekä kuplien värin ja koon kuvaavan.

1. Y-akseli
Napsauttamalla y-akselia voit vaihtaa ’elinajanodotteen’ esimerkiksi ’lapsikuolleisuuteen’ tai johonkin muuhun indikaattoriin.

2. X-akseli
Voit vaihtaa myös vaakasuoran x-akselin indikaattorin ja verrata y-akselia johonkin muuhun muuttujaan. (Vinkki: tulot ovat tavallisesti sopiva indikaattori x-akselilla, sillä tuloilla on usein ratkaiseva merkitys. Tämä valinta myös yleensä selkeyttää kaavioita.)

3. Väri
Voit vaihtaa kuplien väritystä napsauttamalla kaavion oikeasta yläkulmasta. Voit esimerkiksi vaihtaa ’maantieteelliset alueet’ johonkin muuhun luokkaan, kuten ’uskontoon’ tai ’maanosiin’. Voit myös valita kuplien värityksen jonkin indikaattorin mukaan, joita on valittavana yli 500. Esimerkiksi mitä punaisempi kupla on, sitä pidempään väestö elää tai sitä vauraampaa väestö on.

4. Koko

Oikealta alakulmasta voit valita, mikä määrää kuplien koon. (Vinkki: koon osalta väestö on yleensä sopiva indikaattori, joten sitä ei ehkä kannata vaihtaa.)

 

III. Selkeytä kaaviota ja merkitse maita

Kun olet valinnut, mitä haluat kaaviossa näyttää, voit selkeyttää kaaviota ja korostaa tärkeitä asioita.

 

1.      Valitse maita
Oikeanpuoleisessa vetovalikossa voit merkitä yhden tai useamman maan. Voit tehdä saman myös napsauttamalla itse kuplaa. Merkityn maan kuplan viereen ilmestyy pieni ruutu ja muut kuin merkityt maat muuttuvat himmeiksi ja läpinäkyviksi. Oikealla valikon alapuolella olevasta palkista voit itse säätää, miten voimakkaasti muut kuin merkityt maat näkyvät.

Vinkki: jos vedät nuolen palkin vasempaan reunaan, kaaviossa näkyvät vain merkityt maat. Näin voidaan helposti näyttää vain tiettyjen maiden kehitys.

2.      Kehityskulku
Napsauttamalla Play-painiketta saat näkyviin merkityn maan kehityskulun. Näin voidaan selkeästi nähdä, miten maa on ajan mittaan kehittynyt. Jos et halua näyttää kehityskulkua, poista valinta Trails-ruudusta.3.      Zoomaa kaavioon
Kolmas tapa selkeyttää kaaviota on zoomata tärkeisiin asioihin. Näin pienetkin muutokset näkyvät selkeämmin. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun haluat näyttää kaaviossa vain merkityt maat. Zoomaustyökalu on kaavion oikeassa alakulmassa. Napsauttamalla pientä nuolta saat työkalun näkyviin tai pois näkyvistä. Napsauta +-suurennuslasia ja vedä ruutu kohtaan, johon haluat zoomata. Voit aina palata perusnäkymään napsauttamalla 100%-painiketta.Vinkki: zoomaa rohkeasti tärkeisiin kohtiin. Joskus tiettyjen vuosien erittäin pienet tai suuret arvot tekevät kaaviosta epäselvän. Valitse esimerkiksi ’hiilidioksidipäästöt asukasta kohden’. Joidenkin erikoislaatuisten vuosien takia y-akselin asteikko on 0–240 tonnia henkeä kohden, vaikka lähes kaikkien maiden arvo on alle 20 tonnia. Maiden välisiä eroja on vaikea nähdä, jos kaikki maat ovat yhdessä rykelmässä kaavion alareunassa.

Zoomaamalla eri maihin asteikolla 0–20 erot tulevat paljon selvemmiksi ja kaaviot muuttuvat mielenkiintoisiksi. Mitä vauraampi maa, sitä suuremmat hiilidioksidipäästöt ovat henkeä kohden.

IV. Muut toiminnot

Edellä olevia ohjeita noudattamalla voit valita, mitä tekijöitä akselit sekä kuplien väri ja koko kuvaavat. Ohjeiden avulla voit merkitä yhden tai useamman maan, muuttaa akselien asteikkoa zoomaamalla ja selkeyttää kaaviota. Työkaluun sisältyy kuitenkin muutamia muitakin käteviä toimintoja:

1. Jaa kaavio (tai tallenna se myöhempää käyttöä varten)

Kun olet saanut aikaan haluamasi kaavion, merkinnyt valitsemasi maat ja zoomannut tärkeisiin asioihin, voit halutessasi jakaa sen muiden kanssa tai tallentaa myöhempää käyttöä varten. Tämä käy helposti: napsauttamalla kaavion yläpuolella olevaa Share graph ‑painiketta saat lyhyen linkin omaan kaaviosi, jossa on valitsemasi asetukset.

Voit tallentaa linkin kirjanmerkiksi selaimeesi, lähettää sen sähköpostitse opettajallesi tai lisätä sen word- tai pages-muodossa olevaan koulutyöhösi. Voit myös tallentaa linkin ja palata sen avulla kaavioosi.

Jos olet luennoitsija tai opettaja, voit valmistella kaaviot ennen luennon tai oppitunnin alkua. Tallenna linkit niihin kaavioihin, joita haluat käyttää opetuksessa, ja napsauta vain linkkejä ennen tunnin alkua.

2. Liikkeen nopeuden säätö

Napsauttamalla Play-painiketta kaavio muuttuu ajan mukaan. Play-painikkeen vieressä on pieni palkki, josta voit säätää liikkeen nopeuden. Muutokset ehtii nähdä usein paremmin, jos liikkeen säätää hitaammaksi.

3. Vuosiluvun muuttaminen aikapalkista

Ajan kuluessa tapahtuvan muutoksen voi nähdä muullakin tavoin kuin napsauttamalla Play-painiketta. Voit valita haluamasi vuosiluvun kaavion alapuolella olevasta aikapalkista. Voit nähdä muutoksen myös liu’uttamalla nuolta palkissa eteenpäin tai taaksepäin.

4. Koko näyttö

Toisinaan kaaviota kannattaa katsoa suurempana, erityisesti jos sitä esitetään suurkuvanäytöllä. Tätä varten kaavion yläpuolella on Full screen ‑painike.

5. Lähdetiedot

Eri indikaattorit perustuvat erilaisiin tilastollisiin lähteisiin. Suurin osa perustuu YK:n tai Maailmanpankin tietoihin. Lähdetiedot esitetään aina akselin alapuolella tai vieressä pienellä tekstillä.

Napsauttamalla lähteen nimeä pääset lähdetietoihin ja napsauttamalla pientä kuvaketta sen vieressä pääset Google Spreadsheet ‑tiedostoon.


Tärkein kysymys: Mitä kaaviossa kannattaa näyttää?

Gapminderissa itse ohjelman käyttö ei ole vaikeaa, vaan haastavaa on tietää, mikä 500 indikaattorista kannattaisi valita ja mikä on kiinnostavaa. Valittavana on niin paljon tietoa, niin monia vuosia ja muuttujia, että kaavioita voi laatia loputtomasti.

Mielenkiinnon kohteet ovat varsin yksilöllisiä ja riippuvat tilanteesta. Jos haluat tutkia teollisen vallankumouksen merkitystä, kannattaa valita peruskaavio ja edetä hitaasti 1800-luvulta eteenpäin. Jos kuitenkin haluat selvittää Ruandan sodan seurauksia, kannattaa valita vain Ruanda, zoomata siihen ja näyttää tiedot vuodesta 1980 lähtien.

Alun helpottamiseksi Gapminderin tekijät ovat valinneet parikymmentä erilaista esimerkkiä, jotka saa esiin napsauttamalla kaavion vasemmalla puolella olevaa Graph menu ‑painiketta.

 


Tästä valikosta voit löytää ideoita omiin kaavioihin. Sen jälkeen on helppo keksiä omia esimerkkejä, joille on käyttöä tai jotka vaikuttavat kiinnostavilta.

Kiinnostavat kaaviot kannattaa tallentaa erilliseen asiakirjaan. Oppilaat keksivät myös itse kiinnostavia vertailuja, jotka opettaja voi tallentaa ja joihin voidaan palata myöhemmin.

Graph menu ‑valikossa olevien ehdotusten avulla voi päästä alkuun, mutta jännittävintä on laatia oma kokonaisuus mielenkiintoisista kaavioista, jotka sopivat käyttötarkoitukseen tai opintoihin.

Onnea matkaan!

Siirry Gapminder worldiin tästä.

 

 

 

 

Palaute

 

 

  • Should be Empty:

UNDP Maailmalla