Dollar Street

undp-rbec-kosovo-livelihoodUNDP Kosovo


Maailmaa ei voi jakaa yksinkertaisesti kehitysmaihin ja teollisuusmaihin tai "köyhiin" ja "rikkaisiin" maihin, vaan saman kadun varrelle voi mahtua useampia maailmoja.

Tehtävän tarkoitus

Dollar Street -kampanjan tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, kuinka muut elävät. Tätä varten stereotypiat ja ennakkoluulot on asetettava syrjään. Keskustelu- tai kirjoitusharjoituksessa pohditaan, miksi maailma näyttää siltä, miltä se näyttää, ja mihin käsityksemme maailmasta perustuvat.

Työskentelytavat

Keskustellaan:
Oppilaat tutkivat sivustoa osoitteessa www.gapminder.org/dollar-street ja keskustelevat sen jälkeen kokemuksesta seuraavien kysymysten avulla:

  • Millaisia eroja perheiden elinoloissa on? Yllätyitkö jostakin sivustolla esiintyvästä kuvasta tai tiedosta?
  • Minkä perheen kuvasarja muistuttavat eniten oman perheesi kotia? 
  • Mikä mielestäsi vaikuttaa elinympäristöösi?
  • Miten ympäristö vaikuttaa mielestäsi kulutusvalintoihimme?
  • Millä tavoin mielestäsi kodin varustetaso vaikuttaa terveyteemme?


Kirjoitetaan:

Harjoituksen voi toteuttaa myös kirjoitustehtävä, jolloin oppilaat - yksin tai ryhmässä - kirjoittavat lyhyen kirjoitelman siitä, miten he tulkitsevat kuvia ja kysymyksiä. Oppilaat voivat syventää tietojaan alla olevien linkkien ja lisätietojen avulla.

Dollar Street -verkkosivustolle on koottu valokuvia kodeista ympäri maailmaa. Mukana on yli 200 kotia lähes 50:stä eri maasta. Kuvia on yhteensä 30 000. Lisäksi sivustolla on 10 000 videota, joissa kotien asukkaat jakavat kokemuksiaan ja tarinoitaan.

Linkkivinkkejä

Palaute

  • Should be Empty:

UNDP Maailmalla