Miksi maailmasta kannattaa välittää?

Malawi flooding


Ilmastonmuutoksen aiheuttamat tulvat ja kuivuus, yhä lisääntyvä nälänhätä ja entistä syvempi kuilu maailman köyhimpien ja vauraimpien välillä. Nämä ovat joitakin nykyajan suurimpia haasteita maailmassa. Mutta miksi minun pitäisi välittää siitä, mitä maapallon toisella laidalla tapahtuu?

Tehtävän tarkoitus

Oppilaat tutustuvat maailman ajankohtaisiin asioihin ja saavat käsityksen maailmanlaajuisista tilanteista. Nuoret harjoittelevat myös perustelemaan näkemyksiään.

Työskentelytavat

Oppilaat lukevat kirjasta Muuttuuko maailma paremmaksi? kappaleen ”Saavutettiinko vuosituhattavoitteet?” (s. 26–30) ja "Maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet" (s. 90–94), jotka käsittelevät paitsi saavutuksia, myös niitä ongelmia, joita maailmassa ei ole onnistuttu vielä ratkaisemaan.

Kirjoitetaan:

Lukemisen jälkeen oppilailla on noin kymmenen minuuttia aikaa kirjoittaa lyhyt kirjoitelma siitä, miksi suomalaisten täytyy välittää siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, ja miten Suomi voi vaikuttaa asioihin. Lopuksi oppilaat lukevat kirjoitelmansa luokkatovereilleen (koko luokalle tai ryhmissä).

Piirretään sarjakuva:
Luettuaan kappaleen oppilaat pohtivat yksin tai pareittain, miksi suomalaisten kannattaisi välittää siitä mitä muualla maailmassa tapahtuu, ja miten Suomi voi vaikuttaa asioihin. Oppilaat keksivät esimerkin siitä, miten Suomi voi vaikuttaa johonkin kirjassa mainituista haasteista. Sarjakuvan kautta oppilaat kertovat, mikä haaste on kyseessä, missä päin maailmaa haaste vaikuttaa ja millä tavoin Suomi auttaa haasteesta selviämiseen. Oppilaat voivat piirtää sarjakuvan yhdessä parin kanssa tai itsekseen.

Kun sarjakuvat ovat valmiita, oppilaat vertailevat niitä keskenään nähdäkseen, minkälaisia haasteita ja ratkaisuja muut oppilaat ovat keksineet.

Aika: noin 2 tuntia

 

Palaute

 

 

  • Should be Empty:

UNDP Maailmalla