Unelma paremmasta elämästä

 Lapsia Palestiinassa


Voiko omaa elämää parantaa ja mitä valintoja tällöin on tehtävä? Tässä keskusteluharjoituksessa pohditaan maailman tilaa nuorten elämää ja tulevaisuudenhaaveita käsittelevien kertomusten avulla.

Tehtävän tarkoitus

Oppilaat saavat käsityksen siitä, mistä nuoret muualla maailmassa haaveilevat ja pyrkivät samastumaan heidän elämäntilanteeseensa. Nuoret saavat myös tietoa maailman tilasta ja 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Työskentelytapa

Oppilaat lukevat vapaavalintaisen kertomuksen (ks. alla) toisella puolella maailmaa asuvan nuoren elinoloista. Kuhunkin kertomukseen liittyy yhtä tai useampaa kestävän kehityksen tavoitetta käsittelevä tietoruutu sekä linkkivinkkejä ajankohtaisiin kehitystilastoihin (esim. inhimillisen kehityksen indeksi, Gapminder).

Luettuaan tekstin oppilaat esittelevät valitsemansa kertomuksen suullisesti muille.

Huom. Tällä hetkellä saatavilla on kolme harjoitusta, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin 1, 4 ja 5.

Nuorten unelmia

 

Palaute

 

 

  • Should be Empty:

UNDP Maailmalla