Rauhan asialla

Aseelliset konfliktit ja pitkittyneet kriisit aiheuttavat akuuttia kärsimystä ja kehitystilanteen heikentymistä. Rauhantyö on keskeisessä roolissa, jotta inhimillinen kärsimys voidaan minimoida.

Usein konfliktien taustalta löytyy ristiriitaisia tavoitteita. Kaikkia osapuolia on kuultava. Ja mitä selkeämmin kunkin todelliset tavoitteet ovat tiedossa, sitä enemmän tilaa jää luovuudelle ja uudenlaisten ratkaisumallien löytämiselle.

Tehtävän tarkoitus
Tehtävän tarkoitus on vahvistaa oppilaiden vuorovaikutus-, empatia- ja neuvottelutaitoja. Konfliktitilanne johtaa yleensä yhteen johonkin muunnelmaan neljästä tuloksesta: Toinen osapuoli voittaa ja toinen häviää, molemmat vetäytyvät pois konfliktista, tekevät kompromissin tai löytävät tavan nousta konfliktin yläpuolelle/uuden tavan ratkaista konflikti yhdessä.

Mitä enemmän mahdollisia ratkaisuja keksitään, sitä enemmän on vaihtoehtoja selvittää konflikti rauhanomaisesti ja rakentavasti. Luovuus on konfliktinratkaisun avain – on etsittävä ideoita tavanomaisten ja totuttujen kuvioiden ulkopuolelta.

Työskentelytavat
Jaa osallistujat pareihin. Anna jokaiselle parille yksi appelsiini. Kerro heille, että he riitelevät appelsiinista ja heidän on keksittävä mahdollisimman monta vaihtoehtoista tapaa, jolla konflikti voi ratketa. Älä kerro enempää ohjeita, vaikka osallistujilla olisi kysyttävää. Anna heille sitten 15 minuuttia aikaa keksiä ratkaisuja ja kirjoittaa ne paperille.

Pyydä pareja lukemaan pohdintansa tulokset ääneen muulle ryhmälle. Konfliktinratkaisun tavoite on päästä mahdollisimman usein tilanteeseen, jossa kumpikin osapuoli voittaa.

Keskustelukysymyksiä
Miettikää yhdessä ryhmässä seuraavia kysymyksiä: Miltä tuntui olla osana konfliktia? Miten kommunikointi sujui parin kesken? Muuttuiko se annetun ajan kuluessa?

Mitä pari sanoi toisilleen? Kysyivätkö he kysymyksiä vai esittivätkö he vaatimuksia? Yrittivätkö he ymmärtää vastapuolta ja heidän syytään tavoitella appelsiinia?

Yksi rauhanvälittäjän tärkeimmistä taidoista on kyky kysyä hyviä kysymyksiä. Jos emme tiedä, mitä vastapuoli haluaa, emme voi päästä kompromissiin tai tilanteeseen jossa molemmat voittavat. Keskeistä kysymyksissä on pyrkiä selvittämään mitä vastapuoli sanoo haluavansa (kanta), mutta myös mitä he todellisuudessa haluavat (tavoite). Jos esimerkiksi molemmat osapuolet sanovat haluavansa appelsiinin, on kyse kahdesta kannasta. Riitaa ei voi ratkaista, koska kannat ovat keskenään ristiriidassa. Mutta jos kysytään, miksi osapuolet haluavat appelsiinin (tavoitteet), voi käydä ilmi että he tarvitsevat eri osia hedelmästä (hedelmälihaa mehua varten, kuorta kakun leipomiseen, siemeniä appelsiinipuun istuttamiseksi). Tällöin tavoitteet eivät sulje toisiaan pois.

Lähde: Joy Pople ja Akiko Ikeno

Lisää toiminnallisia harjoituksia, jotka perehdyttävät oppilaat konfliktien rauhanomaisiin ratkaisuihin löydät Ahtisaari-päivät -sivuilta.

 

Palaute

 

 

  • Should be Empty:

UNDP Maailmalla