Sota – kehityksen este

UNMIS-peacekeepingSudanin kansanvapautusarmeijan sotilaita. Kuva: UN/Photo, Tim MacKulka.


Miksi maailmassa on niin paljon sotia ja konflikteja? Millä tavoin sota jarruttaa kehitystä? Oppivatko ihmiset olemaan sotimatta ja voiko demokratia olla yksi ratkaisuista?


Tehtävän tarkoitus

Pohditaan, miksi maailmassa on sotia ja konflikteja, ja pyritään ymmärtämään konfliktin taustalla olevia syitä ja vaikutuksia.


Työskentelytapa

Aluksi oppilaat työskentelevät pareittain ja vastaavat kirjallisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi ihmiset aloittavat sodan toisiaan vastaan?
  • Millä tavoin sodat ja konfliktit jarruttavat kehitystä?
  • Voidaanko maa sodan avulla pakottaa demokratiaan?
  • Voidaanko demokratian avulla estää sotia ja konflikteja?
  • Haluavatko ihmiset luonnostaan sotia?

Sen jälkeen oppilaat käsittelevät heille tuttua sotaa tai aseellista konfliktia 2000-luvulla. He keskustelevat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen perusteella siitä, mitä ihmisoikeuksia valitussa konfliktissa on rikottu. Oppilaat esittelevät päätelmänsä toiselle parille luokassa.

Lisätietoja
Ulkoasiainministeriön verkkosivu ihmisoikeuksista.
YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.
Ihmisoikeudet.net –sivusto.

UNDP Maailmalla