”Muuttuuko maailma paremmaksi?”

pikakelauksella

muuttuuko_maailma_paremmaksi_web_etusivu

Tehtävän tarkoitus

Oppilaat keskustelevat monimutkaisista maailmanlaajuisista kysymyksistä ryhmissä, testaavat tietojaan ja pohtivat arvojaan. Jokaista keskusteluaihetta käsitellään Muuttuuko maailma paremmaksi? -kirjassa. Oppilaat voivat lukea keskusteluaiheeseen liittyvän kappaleen ja pohtia vastauksia kysymyksiin lukemansa pohjalta.

Työskentelytapa

 1. Valitut kysymykset asetetaan eri pöydille (katso kysymykset alla).
 2. Oppilaat jaetaan ryhmiin (n. 4-5 oppilasta / ryhmä).
 3. Ryhmät keskustelevat pöydällä olevasta kysymyksestä 5–10 minuuttia, jonka jälkeen he siirtyvät seuraavan pöydän ja kysymyksen ääreen. Jos oppilaat käyttävät kirjaa keskustelunsa tukena on hyvä varata enemmän aikaa.
 4. Kaikkien oppilaiden on saatava puheenvuoro. On tärkeää muistaa, ettei moniin kysymyksistä ole olemassa vain yhtä oikeaa vaihtoehtoa.
 5. Harjoitus päätetään keskustelemalla yhdessä kysymyksistä. Jokainen ryhmä esittelee aihealueensa ja kysymykset sekä vastaukset, joita ryhmässä keksittiin. On tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat esittelyyn.

Aika: 15-90 minuuttia. 

girl-998988_1920

Kysymyksiä

Miten oma maailmankuvasi on muodostunut?
Mieti tarkasti kaikkia mieleesi tulevia tiedonlähteitä. Pohdi sen jälkeen, miksi nämä tiedonlähteet kuvaavat maailmaa omalla tavallaan. Maailmankuvaa käsitellään kirjassa kappaleessa ”Miten maailma mielestäsi voi?” (s. 17–19).

 • Miten maailmasta voi saada toisenlaisen kuvan?
 • Mistä voi löytää muita vaihtoehtoisia tiedonlähteitä?
   

Mitä on kehitys?
Miten kehitystä mitataan? Eniten autoja asukasta kohden, parhaiten koulutetut nuoret, korkein BKT asukasta kohden tai eniten rahaa valtionkassassa? Kehitystä käsitellään kirjassa kappaleessa ”Mitä on kehitys?” (s. 13–15).

 • Miten maan kehitystasoa pitäisi mitata?
 • Mikä on tärkeintä: taloudellinen kehitys, terveys vai ihmisoikeudet?
   

Miksi maailma kehittyy eri tahtiin?
Kehitystä käsitellään kirjassa kappaleessa ”Mitä on kehitys?” (s. 13–15) ja "Kahden vuosisadan muutos" (s. 21–25).

 • Mitkä seikat voivat vaikuttaa maan kehitysmahdollisuuksiin? Miten esimerkiksi taloudellinen kehitys, terveys tai ihmisoikeudet vaikuttavat?
   

Muuttuuko maailma paremmaksi?
Maailman kehityksen suuntaa käsitellään kirjassa esimerkiksi kappaleissa ”Kahden vuosisadan muutos” (s. 21–25) ja "Saavutettiinko vuosituohattavoitteet?" (s. 26–30).

 • Voidaanko sanoa, että maailma muuttuu paremmaksi ja että kuljemme oikeaan suuntaan?
 • Mikä nykypäivän kehityksessä on hyvää ja mikä huonoa?
   

Miten maailmaa voi muuttaa paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi?
Eriarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta käsitellään kirjassa luvussa "Eriarvoisuus lisääntyy ja vähenee" (s. 70–77).

 • Mitä Suomi ja muut rikkaat maat voivat tehdä asian hyväksi?
 • Miten köyhät maat voivat auttaa itseään?
   

Miten maailmasta voi saada tasapuolisemman kuvan?

 • Ovatko maailman suuret edistysaskeleet mielestäsi jo takanapäin?
 • Miksi on niin vaikeaa huomata edistystä muualla maailmassa?
   

Tunnetko kestävän kehityksen tavoitteet?
Maailman kehitystavoitteita käsitellään kirjassa kappaleessa "Osa III: Tulevaisuus vaatii toimia" (s. 81–94). Yksittäisiin tavoitteisiin pääset tutustumaan kätevästi täällä.

 • Mitkä tavoitteet ovat mielestäsi tärkeimpiä?
 • Onko jokin tavoite muita vaikeampi saavuttaa? Miksi?
 • Tuntuuko listasta puuttuvan jotain?
   

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurista maailmanlaajuisista haasteista.
Ilmastoasioita käsitellään kirjan luvussa "Ympäristö ja kestävä kehitys" (s. 65–67).

 • Miten ilmastokysymyksiä käsitellään opetuksessa?
 • Miten ilmastokysymyksiin voi paneutua enemmän?
 • Mitä sinä voit tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
   

Useissa kouluissa on kansainvälistä vaihtoa.

 • Onko koulussasi vaihtomahdollisuuksia? Millaisia?
 • Ovatko ne mielekkäitä, ja mitä hyötyä niistä on?
   

Kouluun mahtuu koko maailma.

 • Miten kulttuurit voivat kohdata koulussa myönteisellä tavalla?
 • Miten eri kulttuurien välistä positiivista vuorovaikutusta voidaan lisätä?

 

Palaute

 

 

 • Should be Empty:

UNDP Maailmalla