Inhimillisen kehityksen raportti 2013

15 maaliskuuta 2013
image

Elintason nousu on ulottunut niin sanottujen vuosituhannen alun talousvetureiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) lisäksi nouseviin talouksiin Bangladeshiin, Chileen, Ghanaan, Indonesiaan, Malesiaan, Mauritiukselle, Meksikoon, Korean tasavaltaan, Ruandaan, Thaimaahan, Turkkiin, Ugandaan ja Vietnamiin. Vuoden 2013 Inhimillisen kehityksen raportissa tarkastellaan globaalissa dynamiikassa tapahtuneen muutoksen taustalla olevia syitä, nopeasti nousevia kehittyviä maita sekä näiden muutosten vaikutuksia inhimilliseen kehitykseen.

Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksi antama kustanne. Saadaksesi vuoden 2013 raportin kokonaisuudessaan kymmenellä kielellä, sekä muuta lähdemateriaalia sen indekseistä ja erityistä alueellista tietoa, vieraile osoitteessa: http://hdr.undp.org.

UNDP Maailmalla