Inhimillisen kehityksen raportti 2016

15 helmikuuta 2016
image

Vaikka inhimillisen kehityksen taso on keskimäärin parantunut huomattavasti kaikkialla maailmassa vuodesta 1990 vuoteen 2015, kehitys ei ole jakautunut tasaisesti. Jotta kestävä kehitys koskettaisi kaikkia, pitää huomio kiinnittää entistä selkeämmin niihin ryhmiin, jotka jäävät helposti marginaaliin, summaa Inhimillisen kehityksen raportti 2016.

Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksi antama kustanne. Saadaksesi vuoden 2016 raportin kokonaisuudessaan ja muuta lähdemateriaalia sen indekseistä ja erityistä alueellista tietoa, vieraile osoitteessa: http://hdr.undp.org.

UNDP Maailmalla