Inhimillisen kehityksen raportti 2015

14 joulukuuta 2015
image

Nopea teknologian kehitys, voimistuva globalisaatio, ikääntyvät yhteiskunnat sekä ympäristöhaasteet muuttavat nopeasti sekä työn merkitystä että työtapoja. Työn uudet muodot avaavat upeita mahdollisuuksia joillekin, mutta aiheuttavat merkittäviä haasteita toisille. Vuoden 2015 Inhimillisen kehityksen raportti kehottaa hallituksia toimimaan sen takaamiseksi, ettei kukaan jää jälkeen tässä nopeasti muuttuvassa työmaailmassa.

Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksi antama kustanne. Saadaksesi vuoden 2015 raportin kokonaisuudessaan kymmenellä kielellä, sekä muuta lähdemateriaalia sen indekseistä ja erityistä alueellista tietoa, vieraile osoitteessa: http://hdr.undp.org.

UNDP Maailmalla