Inhimillisen kehityksen raportti 2014

24 heinäkuuta 2014
image

Inhimillisen kehityksen tasot jatkavat kasvuaan, vaikkakin kasvun tahti on hidastunut kaikkialla ja kehitys on jakautunut epätasaisesti, käy ilmi vuoden 2014 inhimillisen kehityksen raportista. Matalamman inhimillisen kehityksen tason maat näyttävät edistyvän entistä nopeammin, mikä luo toivoa siitä että korkean ja matalan inhimillisen kehityksen tason maiden välinen kuilu on kapenemassa.

Vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti on toimituksellisesti itsenäinen YK:n kehitysohjelma UNDP:n toimeksi antama kustanne. Saadaksesi vuoden 2014 raportin kokonaisuudessaan kymmenellä kielellä, sekä muuta lähdemateriaalia sen indekseistä ja erityistä alueellista tietoa, vieraile osoitteessa: http://hdr.undp.org.

UNDP Maailmalla