Tietoa UNDP:stä

YK:n kehitysohjelma UNDP on maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii noin 170 maassa ja alueella etsien paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa elinolojen parantamiseksi kautta maailman.

UNDP auttaa yhteistyökumppaneitaan kehittämään ja välittämään ratkaisuja demokraattisen hallinnon, köyhyyden vähentämisen, kriisien ennaltaehkäisyn ja jälleenrakennuksen, energiaturvallisuuden ja ympäristönsuojelun sekä HIV/AIDS:in haasteisiin. Lisäksi UNDP pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään naisten asemaa ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Ihmiset ympäri maailman vaativat toimia köyhyyden, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen suitsemiseksi. Vastauksena tähän vaatimukseen maailman johtajat kokoontuvat kestävän kehityksen huippukokoukseen New Yorkissa 25. syyskuuta 2015 allekirjoittaakseen Agenda 2030 – kestävän kehityksen toimintaohjelman

Kestävän kehityksen tavoitteet korvaavat vuosituhattavoitteet, jotka syyskuussa 2000 keräsivät maailman maat yhteen toteuttamaan köyhyydenvastaista kehitysohjelmaa. Vuosina 2000-2015 edistystä on tapahtunut monella tärkeällä osa-alueella, mutta työtä on kuitenkin vielä tehtävänä miljoonien ihmisten vuoksi. Nälän poistaminen, sukupuolten välinen tasa-arvo, laadukkaat terveyspalvelut ja jokaisen lapsen opintien alkaminen vaativat vielä viimeisten askelien ottamista. Kestävän kehityksen tavoitteet on suunniteltu tämän saavuttamiseksi, ja niiden määräaika on vuoden 2030 päättyessä. Uusi kehitysohjelma koskee kaikkia valtioita. Se tavoittelee ihmisarvoista työtä kaikille ja yhteiskuntia, joissa ketään ei suljeta ulkopuolelle, sekä vastaa aikamme ympäristöongelmiin, erityisesti ilmastonmuutokseen.

UNDP osallistuu aktiivisesti maailmanlaajuiseen keskusteluun ajankohtaisista kehityshaasteista, tärkeimpänä panoksenaan vuosittain julkaistava Inhimillisen kehityksen raportti. Yli sadassa maassa ilmestyvä raportti luotaa koko maailmaa koskevia ajankohtaisia kehityskysymyksiä inhimillisen kehityksen näkökulmasta. Raportti tarjoaa huippuasiantuntijoiden näkökulmia ja suosituksia sekä kattavia tilastoja inhimillisestä kehityksestä maailmalla.

UNDP koordinoi YK-järjestöjen kehitysyhteistyötä maatasolla sekä toimii yhteistyön lisäämiseksi eri kehitystoimijoiden välillä. Paremman koordinoinnin avulla YK pyrkii turvaamaan sekä omien voimavarojensa että kansainvälisen kehitysavun johdonmukaisen ja tehokkaan käytön.

UNDP on sitoutunut vastuullisuuteen sekä sille uskottujen resurssien mahdollisimman tehokkaaseen ja läpinäkyvään käyttöön. UNDP aloitti tietojen julkaisun kansainvälisten standardien mukaisesti International Aid Transparency Initiative IATI:n perustajajäsenenä ensimmäisten joukossa marraskuussa 2011. Siitä lähtien organisaatio on jatkuvasti saavuttanut ja jopa ylittänyt kansainväliset avun läpinäkyvyyteen tähtäävät standardit – viimeksi julkaisemalla avoimen datan portaalin (open.undp.org), joka käsittää kattavasti ohjelmatietoa yli 6000 aktiivisesta hankkeesta noin 170 maasta ja alueelta. UNDP onkin sijoittunut monenkeskisten järjestöjen kärkeen johtavan kansainvälisen avun avoimuutta ajavan järjestön avoimuusindeksissä vuosina 2014 ja 2015.

Vuonna 2013 UNDP aloitti sisäisten tilintarkastusraporttiensa julkaisun ja siirtyi vuosittaisesta budjettiraportoinnista neljännesvuosittaiseen jatkuvaan raportointiin. Nämä raportit sisältävät tietoa sekä toiminnasta että tuloksista.

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto (UNDP Nordic Representation Office) osallistuu pohjoismaiseen keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja välittää tietoa organisaation toiminnasta eri puolilla maailmaa. Toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa ja sen alla toimivat suhdetoimistot Oslossa ja Tukholmassa.

Pohjoismaiden toimisto tiedottaa pohjoismaiselle yleisölle, hallituksille ja medialle kestävän kehityksen tavoitteista, sekä UNDP:n työstä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimisto on osa UNDP:n Bureau for External Relations and Advocacy (BERA) -osastoa, joka vastaa organisaation ulkopuolisista suhteista. Pohjoismaiden toimistoa Kööpenhaminassa johtaa Camilla Brückner.

UNDP Maailmalla