UNDP

Työmme

Seuraavan sukupolven UNDP

 

Nykypäivän kehityshaasteet ovat monimutkaisia  ja olosuhteet erilaisia. Siksi räätälöimme työmme niiden maiden ja yhteisöjen tarpeisiin sopiviksi, joiden kanssa työskentelemme.

UNDP:n toimintasuunnitelma (2018-2021) on suunniteltu vastaamaan niiden 170 maan monimuotoisuutta, joissa työskentelemme. Moninaisuus heijastuu kolmeen laajaan kehityskontekstiin: köyhyyden poistamiseen; rakenteellisiin muutoksiin; ja selviytymis- ja sopeutumiskyvyn vahvistamiseen. 

 

Kehityksen kolme painopistettä 


Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa 

Rakenteellisten muutosten nopeuttaminen

Kriiseihin ja katastrofeihin varautuminen ja niiden ehkäiseminen


UNDP työskentelee kuuden kehitysratkaisun kautta vastatakseen näihin haasteisiin ja edistääkseen laajemmin Agenda 2030 tavoitteita.   

 

Kuusi kehitysratkaisua

 

Saavuttaakseen pitkäkestoisia ja konkreettisia tuloksia, UNDP keskittää resurssinsa ja asiantuntemuksensa kuuden integroidun kehitysratkaisun ympärille. 
 

 KÖYHYYDEN torjuminen

 

DEMOKRAATTINEN HALLINTOTAPA 
rauhanomaisten yhteiskuntien edistämiseksi 

 

Kriisien ehkäisy ja 
SELVIYTYMISKYVYN 
vahvistaminen

YMPÄRISTÖ: luontopohjaiset kehitysratkaisut

Puhdas ja edullinen ENERGIA

 TASA-ARVO ja naisten
vaikutusvallan lisääminen

 

 

Jokainen ratkaisuista tuo meidät askeleen lähemmäksi kestävää kehitystä, mutta mikään ratkaisuista ei toimi yksinään. Jokaista ratkaisua tarvitaan saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteet.  
 

 

Työmme

Olemme toimineet lähes 170 maassa ja alueella viiden vuosikymmenen ajan. UNDP auttaa kumppaneitaan erityisesti seuraavilla kolmella alueella:

UNDP Maailmalla