Naisheimopäälliköt tasoittavat oikeudenmukaisen edustuksen tietä

Kuva: UNDP

Kirkkaana aamuna Nyangin alueella, 53-vuotias Cizarina Ayuru ja 37-vuotias Susan Kaino johtavat heimo-oikeusistuimen kokousta, jossa käsitellään siviilikannetta. Yhteisönsä valitsemat Cizarina ja Susan ovat kaksi alueen kolmesta naisheimopäälliköstä.

“Yhteisö koki, että edustaisimme sitä tasapuolisesti”, selittää Cizarina, leski ja kolmen lapsen äiti. ”Olin Nyangin ensimmäinen naisheimopäällikkö, joka johtanut tuomioistuimen istuntoja ja haluan toimia yhteisön naisten ja tyttöjen roolimallina”, hän jatkaa.

Seitsemän lapsen äiti Susan pitää pientä kauppaa kotinsa vieressä. ”Hoidan tätä tehtävää, sillä siellä missä asun, asukkaiden välillä on useita riitoja vedestä, riistalinnuista sekä useista muista kodinhoitoon liittyvistä aiheista”, hän selittää. ”Heimopäälliköksi tultuani huomasin, että voin ratkoa näitä ongelmia ja auttaa yhteisöä muuttumaan rauhallisemmaksi.”

Etelä-Sudanissa laki- ja oikeuspalvelut ovat harvassa paikallisella tasolla ja niiden tapa ratkoa kiistoja on melko rajoittunut tiettyihin toimintatapoihin. Heimo-oikeuksia käytetään laajasti yksityisoikeudellisten ja vähäisten rikkeiden ratkaisemisessa, jotka liittyvät usein perheriitoihin, kuten aviorikoksiin, velkoihin, perintöihin ja maakiistoihin. 

Koska yli 80 prosenttia tapauksista käsitellään heimo-oikeudessa, on oleellista, että heimopäälliköillä on tarvittavat taidot harjoittaa oikeutta kansainvälisten ihmisoikeuksien puitteissa. 

Cizarina kutsuttiin vuonna 2008 perustetun Rule of Law’n jäseneksi, joka on osa UNDP:n Access to Justice and Rule of Law -hanketta, joka tarjoaa kanavan hallituksen ja yhteisöjen väliselle vuoropuhelulle. Foorumi kokoontuu kuukausittain ja järjestää työpajoja heimopäälliköille Hollannin hallituksen rahoituksen avulla.

Pääkohdat

  • Naisheimopäälliköiden määrä heimo-oikeusistuimissa on nelinkertaistunut Itä-Ekvatorian osavaltiossa.
  • UNDP:n työpajat tarjoavat perusopetusta laista, ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista sekä tuovat esiin epäjohdonmukaisuudet tapaoikeuden ja väliaikaisen perustuslain välillä.
  • Etelä-Sudanin valtio kokoaa heimoedustajien koulutusmateriaalin.

“Tunnen itseni vahvaksi ja itsevarmaksi puhumaan yhteisöni jäsenten puolesta. Minulla on oikeus puhua naisiin liittyvistä asioista. Alkuun osa naisista ei tietänyt oikeuksistaan, mutta nyt tietoisuus alkaa näkyä heidän tavassaan toimia”, sanoo Cizarina.

71-vuotias Enrico Jacob sanoo, että osallistuminen heimopäälliköiden työpajoihin on muuttanut myös hänen ajattelutapaansa. ”Joissain tapauksissa lesket on perinteisesi pakotettu avioitumaan heidän puolisonsa veljen kanssa. Nyt olen sitä mieltä, että on naisen valinta, haluaako hän avioitua vai ei”, hän toteaa. 

Etelä-Sudanissa julkisten palveluiden käyttämisessä on merkittävät sukupuolten väliset erot. Hallitus on ottanut tämän huomioon valtion uudelleenrakentamisessa edistäen naisten edustusta jokaisella hallitustasolla. 

Cizarina ja Susan ovat myös valtionsa naisyhdistyksen jäseniä, ja rohkaisevat näin muita naisia ympäri maan osallistumaan Rule of Law -foorumiin ja oppimaan oikeuksistaan. ”Jokainen heimo-oikeusistuin koostuu seitsemästä jäsenestä, joista ihannetapauksessa yksi on naisedustaja, yksi ikääntyneiden edustaja, yksi nuorison edustaja sekä neljä miespäällikköä”, kertoo Cizarina. ”Puolessa maan tuomioistuimissa ei kuitenkaan ole naisedustusta lainkaan.”

Monilla yhteisön naisilla olisi mahdollisuus ryhtyä heimopäälliköksi, mutta he ovat vastahakoisia. Heillä on joko pieniä lapsia tai aviomies, joka ei tue ajatusta, tai koska heimopäällikön työ on vapaaehtoista ja palkatonta. ”Vaikka kohtaan esteitä pyrkiessäni rohkaisemaan naisia mukaan, en anna periksi”, Susan sanoo. 

UNDP:n työpajojen tuloksena ja Rule of Law -foorumin saavuttaneiden päätöslauselmien mukaan naisheimopäälliköiden määrä heimo-oikeusistuimessa on nelinkertaistunut Itä-Ekvatorian osavaltiossa. 

Enricon mielipide naisten johtamista oikeustapauksista on selkeä: ”He tuovat naisen näkökulman tapauksiin, joissa sitä ei aiemmin ole ollut ja ovat oleellisessa roolissa varmistamassa, että oikeusistuin edustaa kaikkia yhteisön jäseniä”.

 

UNDP Maailmalla