Nuoria naisia rohkaistaan poliisiuralle Itä-Timorissa

Kuva: UNDP Itä-Timor

Hiljattain tehty tutkimus sukupuoleen perustuvasta väkivallasta osoittaa, että 38 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoteen mennessä. Vuonna 2010 voimaan astuneesta perheväkivallan vastaisesta laista huolimatta on arvioitu, että 30-50 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa edelleen väkivaltaa.

Tällä hetkellä Itä-Timorin kansallisissa poliisijoukoissa työskentelee 590 naista, eli 18 prosenttia maan kaikista poliiseista. Vaikka luku vaikuttaa suurelta alueen muihin valtioihin verrattuna, on se kuitenkin liian alhainen maan todellisiin tarpeisiin verrattuna. 

Pääkohdat

  • Naispoliisit muodostavat 18 prosentin osuuden Itä-Timorin kansallisista poliisijoukoista.
  • Hiljattain tehty tutkimus sukupuoleen perustuvasta väkivallasta osoittaa, että 38 prosenttia timorilaisista naisista kohtaa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoteen mennessä.
  • Vaikka Itä-Timorin kansallinen poliisi on perustettu jo vuonna 2000, se sai maan täyden poliisivastuun vasta vuonna 2011.
  • UNDP:n avustus keskittyy strategisen suunnittelun parantamiseen, teknologian käyttöönottoon, henkilöresurssien lisäämiseen, julkisiin hankintoihin, kaluston hallintaan sekä tiedottamiseen.

“Meidän tulee varmistaa, että saamme enemmän naispoliiseja joukkoomme”, sanoo Umbelina Soares, kansallisen poliisin avustava komisario. ”Suuri osa Itä-Timorin väkivaltarikoksista on valitettavasti sukupuoleen perustuvia, kuten esimerkiksi seksuaalinen, fyysinen ja henkinen väkivalta sekä taloudellinen sorto.”

Vastatakseen maan tarpeeseen, YK:n kehitysohjelma UNDP aloitti Itä-Timorissa vuonna 2013 kahden vuoden koulutusohjelman. Projektin tavoitteena on lisätä kansallisen poliisin teknistä osaamista sekä vahvistaa sen hallinnollisia rakenteita. Yhtenä projektin vahvana teemana on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen kaikessa kansallisen poliisin toiminnassa. Tämän lisäksi tavoitteena on muokata poliisin rekrytointiprosesseja niin, että poliisin ammatti vetoaisi enemmän myös naisiin. 

“Koska rikoksien uhrit tuntevat olonsa mukavammaksi ja he raportoivat rikoksista helpommin naispoliisien läsnäollessa, nuorten naisten rekrytoiminen kansallisen poliisin joukkoihin toisi vakautta ja turvallisuutta tähän yhteisöön jossa työskentelemme,” Soares lisää. 

Projektin tarkoituksena on tehostaa viittä eri kansallisen poliisijohdon määrittelemaa toiminta-aluetta: tietotekniikkaa, henkilöresursseja, julkisia hankintoja, kaluston hallintaa sekä julkista tiedottamista. Projektin avulla kansallinen poliisi on jo onnistunut rekrytoimaan lisää naisia joukkoihinsa. Ensimmäinen kampanja, jolla pyrittiin herättämään erityisesti nuorten naisten mielenkiinto poliisin työtä kohtaan, käynnistettiin kuukauden ajaksi maaliskuussa 2014. Kampanja koostui televisio- ja radiomainoksista, joita esitettiin päivittäin Itä-Timorin kansallisissa tiedotusvälineissä. Mainosten ja videoiden avulla tuotiin esille naispoliisien monipuolisia tehtäviä poliisijoukoissa sekä esille hakijoilta toivottavia ominaisuuksia. 

“Halusimme kampanjalla näyttää, että naisilla on suuri rooli kaikessa poliisin työssä - rikosten selvittämisestä merivoimiin ja erikoisjoukoista liikennepoliisiin,” kertoo Soares ja jatkaa: ”halusimme myös nuorten naisten tietävän, että poliisin ammatti vaatii terveyden, hyvän fyysisen kunnon ja peruskoulutuksen lisäksi laajaa moraalikäsitystä.” 

Erityistä huomiota kiinnitettiin poliisin hallinnollisen osaston toimintakykyyn sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Reagoidakseen nopeasti sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja muihin rikoksiin, poliisijoukot tarvitsevat oikeita työvälineitä tietojen välittämiseksi ja analysoimiseksi. UNDP:n tuella poliisin tietotekniikka- ja tiedotusyksikkö on tehnyt koulutusvideon poliiseille siitä, kuinka he voivat tietotekniikkaa hyödyntämällä tehostaa toimintaansa. 

“Tämä on ensimmäinen video, jonka olemme tehneet ja olen erittäin ylpeä sen taustalla olleesta yhteistyöstä viestinnän ja it-yksiköiden välillä,” sanoo tiedotusyksikön tarkastuspäällikkö Honorario A. Barreto. ”Kansallisen poliisin on tarjottava luotettavaa tietoa sekä kansalaisille että organisaation sisällä työskenteleville. Tämä auttaa poliisijoukkoja kasvattamaan ammatillista itseluottamusta.”

UNDP Maailmalla