Luokkahuoneet rakentavat rauhaa Sudanissa

Kuva: UNDP Sudan

Mazmoomin kylässä, Sennarin osavaltiossa, ilmapiiri pysyy yhä kireänä, mutta pientä kehitystä on havaittavissa. Tämä yleensä rauhallinen kylä Kaakkois-Sudanissa oli konfliktin näyttämö  vuonna 2012, kun monet maanviljelijät jättivät laidunmaat taakseen etelässä ja pakeni rajan yli Etelä-Sudan julistauduttua virallisesti itsenäiseksi heinäkuussa 2011. Yli 3800 sudanilaista paluumuuttajaa, joista noin 1800 on entisiä taistelijoita, pyrkii nyt rakentamaan kotejaan ja maatilojaan tähän pieneen yhteisöön.   

Mazmoonin nopea väestönkasvu aiheutti huolta kylän asukkaiden joukossa. Monet Mazmoonissa jo pitkään asuneet pelkäsivät, että uudet tulijat venyttäisivät paikalliset resurssit äärimmilleen. Tämä aiheutti erimielisyyksiä kylän asukkaiden ja uusien tulijoiden välillä, ja vaarana oli syntyä pidempiaikaisia kiistoja.

Pääkohdat

  • Hanke on osa UNDP:n 67 miljoonan euron arvoista aseistariisuntatyötä Sudanin aseistariisunta-, kotouttamis- ja uudelleensijoittamisohjelmassa.
  • Koulun rakentamisen lisäksi Mazmoomissa UNDP ja sen yhteistyökumppani ovat aloittaneet puolen vuoden ja noin 47 tuhannen euron arvoisen hankkeen, joka tarjoaa foorumin konflikin osapuolten erimielisyyksien ratkaisemiseksi.
  • Toiminta sisältää lukutaidon opettamista nuorille naisille, paikallisten opettajien kouluttamista sekä kansalaiskasvatusta konfliktien ratkaisemiseksi ja rauhan rakentamiseksi sekä tietoisuuden lisäämistä pienaseiden vaarallisuudesta.

Ennaltaehkäistäkseen näitä mahdollisia kiistoja, UNDP auttoi kyläläisiä rakentamaan ja kalustamaan peruskoulun ja monitoimitalon. Noin 300 oppilasta, sekä Mazmoomiin palanneita että kylässä syntyneitä, on osallistunut opetukseen. Rakennuksissa järjestetään myös opettajien koulutusta sekä matematiikan tunteja ja lukuopetusta paikallisille naisille. Tähän mennessä jo yli 2000 kyläläistä on hyödyntänyt tiloja. 

Sen lisäksi, että koulu tarjoaa alueen lapsille arvokasta opetusta, sen rooli on osoittautunut oleelliseksi jännittyneen tilanteen purkamisessa ja rauhanomaisen paluumuuton varmistamisessa.

Paikallinen kansalaisjärjestö Elnasaiem sai UNDP:ltä rahoitusta ja koulutusta yhteisön turvallisuus- ja asevalvontakomission (CSAC) perustamiseksi. Komitea hyödyntää uuden koulun tiloja järjestämällä iltaisin turvallisuuteen liittyviä kursseja, joiden aiheina on muun muassa pienaseiden vaarallisuus, aseellisen väkivallan vaihtoehdot sekä konfliktien ratkaiseminen ja rauhan rakentaminen. 

“CSAC:n jäsenistöön kuuluu sekä miehiä että naisia. Molemmat sukupuolet osallistuvat aktiivisesti yhteisöön liittyvien asioiden hoitoon”, toteaa Nour Altahir, CSAC:n komitean puheenjohtaja ja jatkaa: ”Nykyään Mazmoomin yhteisö nauttii harmonisesta yhteiselosta?/sosiaalisen yhteiselon harmoniasta.”

Nämä hankkeet ovat keskeisessä osassa UNDP’n Sudanin aseistariisuntaohjelmassa. Koulun rakentamisen lisäksi, UNDP ja Elnasaiem ovat aloittaneet puolen vuoden ja noin 47 tuhannen euron arvoisen hankkeen, joka tarjoaa foorumin konflikin osapuolten erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja joka tekee yhteistyötä hallituksen kanssa peruspalveluiden tarjoamiseksi Etelä-Sudanista palaaville. Yleisimmät foorumin kautta ratkaistavat kiistat koskevat maanomistuskysymyksiä ja erimielisyyksiä maanviljelijöiden ja karjankasvattajien välillä. 

“Pystyimme keskustelemaan hallituksen kanssa yhteisön puolesta”, kertoo 60-vuotias Ahmed, joka hyödynsi foorumia äskettäin ratkaistaakseen erimielisyydet naapurinsa kanssa. ”Olemme pystyneet selittämään turvallisuustilanteen Etelä-Sudanista palaaville. Konfliktien välttämiseksi maanviljelijöiden ja karjankasvattajien välillä hallitus keskusteli turvallisuuskomitean kanssa ja osoitti erikseen eläintilat ja viljelysmaat Etelä-Sudanista palaaville.”

Hanke on saanut tukea Japanin ja Norjan hallituksilta ja se on osa UNDP:n 67 miljoonan euron arvoista aseistariisuntatyötä Sudanin aseistariisunta-, kotouttamis- ja uudelleensijoittamisohjelmassa. Myös Sudanin hallitus on tukenut hanketta antamalla maata ja rahoittamalla työntekijöitä koululle ja monitoimitalolle. CSAC-komitea kerää tällä hetkellä lahjoituksia myös yhteisön jäseniltä uusien luokkahuoneiden rakentamiseksi Mazmoomiin palaavien määrän kasvaessa. 

 

UNDP Maailmalla