Elinkeinoja ja puhtaampaa ympäristöä Syyriassa

Kuva: UNDP Syyria

Aleppo, Syyria - Mohammed oli yksi niistä syyrialaisista, jotka eivät koskaan uskoneet, että leviävät sotatoimet voisivat ajaa heidän pois kodeistaan. Kuitenkin Aleppon hallintoalue, jossa hän asuu, on nykyään yksi pahiten Syyrian kriisistä kärsineistä alueista. Mohammedin perhe on joutunut erittäin vaikeaan tilanteeseen jatkuvien väkivaltaisuuksien, puutteellisen perustarpeiden täyttymmisen ja terveydenhuollon heikkenemisen takia.

 

Monet hänen naapureistaan ovat joutuneet jättämään kotinsa ja omaisuutensa paetessaan turvallisempiin osiin Aleppon aluetta. Mohammed pääsi vaimonsa ja kuuden lapsensa kanssa suojaan yömajaan, mutta elinolosuhteet olivat silti hankalat. Perhe, jossa kukaan ei ole tehnyt palkkatöitä kahteen vuoteen, kärsi äärimmäisestä köyhyydestä, eikä heillä ollut varaa sänkyihin ja peittoihin, jotka olisivat suojanneet kylmyydeltä talvella.

 

Vuosi sitten Mohammed liittyi mukaan YK:n kehitysohjelma UNDP:n jätekampanjaan Aleppossa. Kampanja, joka on osa UNDP:n hätäapua tarjoavaa ja elinkeinojen säilyttämiseen tähtävää ohjelmaa (Emergency assistance for the Restoration/Stabilization of Livelihoods),  on yksi niistä monista hankkeista, jotka tarjoavat työllisyysmahdollisuuksia konfliktialueella.

 

Maansisäisten pakolaisten hyöky turvallisemmille alueillemaaseudulla ja kohti keskeisiä hallintoalueita, kuten Damaskos, Aleppo ja Idlib, on lisännyt jätteen määrää alueilla ja aiheuttanut vakavaa ympäristön likaantumista. Lisäksi 2,67 miljoonaa ihmistä on menettänyt työnsä konfliktin aikana, eikä heillä ole selviytymiseen tarvittavia tuloja.

 

Tilanteen vakavuus on saanut UNDP:n puuttumaan entistä vahvemmin toipumis- ja jälleenrakennustoimiin. Sekä kodeistaan paenneille että vastaanottaja-alueilla asuville syyrialaisille on luotu uusia työpaikkoja jätteenkeruun saralla. Jätekampanjan työntekijät keräävät roskaa ja muuta jätettä kaduilta ja asuinalueilta, joihin kunnan jäteautot eivät pääse ajamaan, ja tuovat ne keskeisemmille alueille, josta roskakuskien on mahdollista hakea ne.

 

Työstä ansaittu palkka on mahdollistanut perustarpeiden täyttämisen ja parantanut merkittävästi Mohammedin perheen elinoloja. ”Näin surkeassa tilanteessa oli mahdotonta löytää kunnollista työpaikkaa”, hän sanoo.

 

Jäteohjelma Aleppossa on tarjonnut työmahdollisuuden lähes kolmelletuhannelle työntekijälle ja sen avulla on puhdistettu yli 35 000 tonnia jätettä kuudeltatoista asuinalueelta, jotka ovat näin parempia ja terveellisempiä elinympäristöjä. Yleensä työrupeama yhden työntekijän kohdalla on neljä kuukautta, sillä kyse on tilapäisestä työjärjestelystä, mutta sopimusta voidaan harkinnan mukaan jatkaa kuudesta yhdeksään kuukauteen.

 

Samankaltaisia hankkeita on toteutettu myös muualla Syyriassa,  yhteensä 250 asuinalueelle, ja ne ovat sekä vähentäneet ympäristön saastumista että sairauksien ja epidemioiden leviämistä. Tämän lisäksi Dar’assa, Deir-Ez-Zorissa, Hamassa ja Tartoussa on pidetty hygieniatyöpajoja, joihin on osallistunut lähes viisituhatta syyrialaista.

 

"Arvostamme hankkeen aikaansaamaa muutosta ja toivomme tämänkaltaisen työn jatkuvan.”

UNDP Maailmalla