YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013: Suuria edistysaskelia ja enemmän saavutettavissa olevia tavoitteita

1.7.2013

Geneve, 1. heinäkuuta 2013: Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990, väestönkasvusta huolimatta. Samaan aikaan puhtaan veden saatavuus on parantunut ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun.

Edistysaskelista huolimatta kaikkien YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen on vielä pitkä matka. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tänään esittelemien viimeisimpien tilastotietojen mukaan välittömiä ja tehokkaita toimia tarvitaan tavoitteiden täyttämiseksi määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä.

Kattaviin virallisiin tilastotietoihin perustuva YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (Millennium Development Goals Report 2013) osoittaa, että kansallisten hallitusten, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin yhteiset toimet ovat tekemässä vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta todellisuutta.

”Vuosituhattavoitteet ovat historian menestyksekkäin köyhyyden vastainen kampanja. Ne ovat osoittaneet, että yksinkertaisilla ja selkeillä globaaleilla kehitystavoitteilla voi olla suuri vaikutus”, Ban Ki-moon sanoi esityksessään.

Kaikki YK:n jäsenmaat hyväksyivät yhteiset kahdeksan kehitystavoitetta YK:n vuosituhathuippukokouksen seurauksena vuonna 2000. Tämän jälkeen miljoonien ihmisten elämä on parantunut: tavoitteet köyhyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuuden parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on jo saavutettu. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Lisäksi suuret saavutukset muilla osa-alueilla tarkoittavat, että yhä useammat tavoitteet voidaan täyttää ajoissa, vuoteen 2015 mennessä.

Miljoonia ihmishenkiä on pelastettu
Raportin mukaan terveysalalla on edistytty paljon. Malariaan liittyvät kuolemat ovat vähentyneet 25 prosenttia kansainvälisesti vuosien 2000 ja 2010 välillä, mikä tarkoittaa että arviolta 1,1 miljoonaa ihmishenkeä on säästetty. Tuberkuloosiin liittyvien kuolemien määrä näyttää puolittuvan vuoteen 2015 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon). Vuosien 1995 ja 2011 välillä yhteensä 51 miljoonaa tuberkuloosipotilasta sai hoitoa. Nämä hoidot säästivät 20 miljoonaa ihmishenkeä.

Jopa uusien HIV-tartuntojen määrä vähenee. Tästä huolimatta HIV-tartunnan kanssa elävien määrä ei ole ollut koskaan suurempi, mikä vaatii antiretroviaalilääkityksen saatavuuden parantamista. Vuonna 2011 34 miljoonaa ihmistä eli HIV-viruksen kanssa ja vuoden loppuun mennessä 8 miljoonaa kehittyvillä alueilla elävää henkilöä sai antiretroviaalilääkitystä HIV- tai AIDS -tartuntaansa. Mikäli nykyinen suuntaus jatkuu, osatavoite yhtäläisestä mahdollisuudesta hoitoon pääsyyn voidaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, raportissa todetaan.

Jopa tavoite nälkää näkevien osuuden puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä on saavutettavissa. Aliravittujen ihmisten osuus on vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana 23 prosentista 15 prosenttiin.

Toiminnan on nopeuduttava
Joidenkin tavoitteiden ja osatavoitteiden eteen on kuitenkin tehtävä vielä hyvin paljon töitä:
•    Alle viisivuotiaina kuolleiden lasten määrä on laskenut 41 prosenttia vuosien 1990 ja 2011 välillä. Tämä tarkoittaa yli 14 000 lapsikuolemaa vähemmän päivittäin. Lapsikuolleisuus keskittyy kuitenkin yhä enemmän maailman köyhimmille alueille ja suurin osa lapsista kuolee ensimmäisen elinkuukautensa aikana. Editysaskelista huolimatta tavoite lapsikuolleisuuden vähentämisestä kahdella kolmanneksella on vielä kaukana.
•    Äitiyskuolleisuus on pienentynyt 47 prosenttia maailmanlaajuisesti kahden viime vuosikymmenen aikana, mutta raportin mukaan kuolleisuuden vähentäminen kolmella neljäsosalla edellyttää voimakkaampia investointeja sekä vahvempaa poliittista tukea.
•    Vuosien 2000 ja 2011 välillä koulua käymättömien lasten osuus lähes puolittui  – 102 miljoonasta 57 miljoonaan. Raportti kuitenkin osoittaa, että liian monilla lapsilla ei ole edellenkään mahdollisuutta suorittaa peruskoulua.
•    Vuosien 1990 ja 2011 välillä 1,9 miljardia ihmistä sai käymälän, vesivessan tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat. 2,5 miljardilla ihmisellä ei ole kuitenkaan edelleenkään  kunnollista vessaa.
•    Raportissa todetaan myös, että maapallon resurssit vähenevät voimakkaasti. Ja maailman metsät, kasvi- ja eläinlajit sekä kalakannat häviävät maailmassa, jossa jo koetaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Epätasainen edistyminen
Raportti kehottaa maailmaa keskittämään huomionsa eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Kehitys kahdeksan tavoitteen saavuttamiseksi on ollut epätasaista. Erot ovat suuria eri maiden ja alueiden välillä, mutta myös eri ihmisryhmien välillä maiden sisällä. Köyhimmät ja maaseudulla elävät ovat kaikkein vähäosaisimpia. Vuonna 2011 koulutettu terveydenhuollon työntekijä oli paikalla vain 53 prosenttissa synnytyksistä maaseudulla. Vastaava luku on 84 prosenttia kaupunkialueilla. Lisäksi esimerkiksi 83 prosenttia puhtaan juomaveden puutteesta kärsivästä väestöstä asuu maaseudulla.

Kehitysapu köyhimpiin maihin vähenee huomattavasti
Raportin mukaan tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu kun kehitysavun määrä vähenee. Lisäksi kaikista köyhimmät maat kärsivät eniten tämän seurauksista. Vuonna 2012 OECD:n kehitysapukomitean DAC-maat antoivat yhteensä 126 miljardia dollaria (noin 97 miljardia euroa) kehitysapua. Tämä tarkoittaa 4 prosentin laskua vuodesta 2011, jolloin kehitysavun määrä oli jo jäänyt kaksi prosenttia vuoden 2010 tasoa alemmaksi. Avun väheneminen vaikutti vähiten kehittyneisiin maihin kaikkein eniten. Vuonna 2012 näille maille annettu kahdenvälinen apu laski 13 prosenttia noin 26 miljardiin dollariin (noin 20 miljardiin euroon). Raportti kuitenkin näyttää, että pienemmät velkataakat ja lisääntynyt kaupankäynti ovat hyödyttäneet kehittyviä maita.

Vuosituhattavoitteet ja vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet
Vuoden 2015 määräajan lähestyessä YK työskentelee yhdessä hallitusten, kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja muiden kumppanien kanssa rakentaakseen vuosituhattavoitteiden avulla saavutettujen edistysaskelien pohjalle kunnianhimoiset, mutta realistiset, tulevaisuuden kehitystavoitteet. YK johtaa myös ennennäkemättömiä maailmanlaajuisia keskusteluja, joissa on tähän mennessä kuultu noin 750 000 ihmistä heidän tärkeimpinä pitämistään tulevaisuuden kehitystavoitteista. Kansainvälisen keskusteluprosessin osallistujat ovat osoittaneet tukensa myös nykyisten vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi määräaikaan mennessä.

Kun jäljellä on enää alle 1000 päivää, on tärkeää nopeuttaa toimia nykyisten tavoitteiden täyttämiseksi. Onnistunut  loppukiri osoittaa, että maailma ottaa lupauksensa tosissaan ja auttaa luomaan hyvän pohjan seuraavalle toimintasuunnitelmalle.

”Nyt on aika vauhdittaa pyrkimyksiä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi kaikille”, pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi esitellessään raporttia.

Löydät raportin kokonaisuudessaan täältä.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta. YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) tuottama raportti koostuu kattavimmasta ja ajankohtaisimmasta tiedosta, joka on kerätty yli 27 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimesta.
Kaikki raportin tekoon käytetty materiaali on saatavilla osoitteesta http://mdgs.un.org.


Lisätietoja:
Lisätietoja ja lehdistömateriaalia löydät osoitteesta: www.un.org/millenniumgoals.

Media & tiedustelut:

Geneva:  UN Information Service
Alessandra Vellucci, avellucci@unog.ch,  +41 22 917 2336 or +41 79 2173065

New York:
UN Department of Public Information
Wynne Boelt, boelt@un.org, +1 212-963-8264
Mohsin Mohi-Ud-Din, mohi-ud-din@un.org, +1 212 963 1044

UNDP Maailmalla