Story, photos and video by UNDP Afghanistan / Omer Sadaat. Photo Editing by Rico Cruz, photography intern at UNDP New York.

 

Matiullah oli kaksi ja puolivuotias kun hänen kotinsa lähellä räjähti. Kodin katto romahti kuurouttavan ääneen saattamana ja näkökentän peitti pöly. Räjähdyksessä loukkaantuivat Matiullah ja hänen äitinsä. Matiullah vammautui pysyvästi.
 

Vuonna 1992 tapahtunut rakettihyökkäys jätti Matiullahiin syvät fyysiset ja henkiset arvet. Kasvaessaan vanhemmaksi hän uskoi elämänsä tuhoutuneen ja jääneensä loppuelämäksi ilman kunnollista työtä. Paettua alueen väkivaltaa äitinsä kanssa Pakistaniin, Matiullah myi kaduilla vettä ja myöhemmin torilla ruokaa. Turvallisuustilanteen parannuttua vuonna 2008 perhe muutti takaisin Afganistaniin.
 


29-vuotias Matiullah elää nykyään isänsä kanssa Jalalabadin kaupungissa Itä-Afganistanissa. Pelot työttömyydestä eivät toteutuneet. Alkuvuodesta 2019 kylän vanhus rohkaisi häntä hakemaan paikallisen kangastehtaan koulutusohjelmaan, joka toimii osana SALAM-projektia (Support Afghanistan Livelihoods and Mobility). YK:n kehitysohjelma UNDP:n tukema ja Suomen hallituksen rahoittama projekti pyrkii parantamaan heikossa asemassa olevien afgaanien elämää. Projektin toimeenpanosta vastaa Afganistanin työ- ja sosiaaliministeriö.
 

SALAM-projekti tukee harjoittelijoita kuuden kuukauden ajan. Ensimmäisen kolmen kuukauden työpaikkakoulutuksen palkan maksaa SALAM-projektin kumppani Afghanistan Center for Excellence (ACE). Tämän jälkeen harjoittelijat siirtyvät toiseen vaiheeseen, jossa ACE tukee harjoittelijoiden työllistymistä maksamalla 30 prosenttia heidän palkastaan. Vaatetehtaan 25 harjoitteliijasta useimmat jäävät pysyvästi töihin.


Useat lahjakkaat ja koulutetut afgaanit muuttivat vähäisten mahdollisuuksien ja heikon taloudellisen tilanteen vuoksi muualle. Monet heistä ovat nyt palaamassa. SALAM-projekti pyrkii tarjoamaan heille ja maan sisällä siirtymään joutuneille ihmisille keinon työllistyä. Projekti keskittyy erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien kuten naisten, nuorten ja vammaisten henkilöiden tukemiseen. Matiullah on esimerkki onnistumisesta.
 

”Minun lisäkseni täällä on useita vammaisia henkilöitä. Vanhoja ja nuoria ihmisiä, jotka ovat työttömiä. Pyydän SALAM-projektia jatkamaan työtään ja auttamaan muita, kuten he ovat auttaneet minua.” Salam-projektin myötä Jalalabadin kaupungissa 300 ihmistä saavat koulutusta yrittäjyydestä, 600 miestä ja naista hyötyvät ammattillisesta koulutuksesta ja 200 ihmistä on osallistunut ohjelmiin, jotka luovat työpaikkoja. 
 

Työttömyyden kokenut Matiullah haluaa olla esimerkkinä muille: ”Älkää ikinä menettäkö toivoa, älkääkä luovuttako helpolla. Olkaa rohkeita, te kykenette enempään kuin uskotte.”


 

UNDP Maailmalla