Kestävän kehityksen raportti 2019

Kestävän kehityksen tavoitteiden raportti osoittaa ilmastonmuutoksen ja epätasa-arvon uhkaavan Agenda 2030 tavoitteita.

 

Tiistaina julkaistun raportin mukaan maailman täytyy moninkertaistaa ponnistuksensa saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteet.  Raportissa varoitetaan, että myönteisestä kehityksestä huolimatta tavoitteet kohtaavat vakavia uhkia, jotka vaativat nykyisten toimien suunnan ja nopeuden muuttamista.

 

”Vaikka olemme nähneet merkittävää kehitystä saavuttaaksemme kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta vuoteen 2030 mennessä, uusi raportti nostaa esille useat haasteet, jotka meidän tulee kohdata.” Kertoo YK:n kehitysohjelma UNDP:n johtaja Achim Steiner. ”Maiden asettamat tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja laajoja, sisältäen köyhyyden vähentämisen, laaja-alaiset toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sekä planeettamme luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tarkoitettuja toimia.”

 

Raportti osoittaa äärimmäisen köyhyyden vähentyneen, vuoden 1990 36 prosentista viime vuoden 8,6 prosenttiin. Köyhyyden väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina. Myöskään sukupuolten välinen epätasa-arvo ei ole muuttunut merkittävästi toimista huolimatta. Naiset ja tytöt jäävät edelleen politiikan, koulutuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien ulkopuolelle.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan vahvoja toimia. Pariisin sopimus oli tärkeä askel maille kasvihuonekaasujen vähentämiseksi tähtäävien kansallisten toimien suunnittelun kannalta. Raportin mukaan vuosi 2018 oli historian lämpimin ja hiilidioksidipäästöjen kasvaessa ketjureaktiot, kuten valtamerien happamoituminen ja äärimmäiset sääilmiöt uhkaavat yleistyä.

 

Raportti tuo esille myös rohkaisevia uutisia. Edistystä on tapahtunut energian saatavuuden osalta. Lähes yhdeksällä kymmenestä ihmisestä oli viime vuonna saatavilla sähköä. Myönteistä on myös uusiutuvan energian osuuden kasvaminen energiantuotannossa.

 

Häviämisen hidastumisesta huolimatta luonnon monimuotoisuus on hauras. Metsäkato on hidastunut 25 prosenttia samalla kun metsien suojeluun ja hoitoon on investoitu enemmän. Meidän on kuitenkin oltava aktiivisia estääksemme yli miljoonan uhanalaisen lajin sukupuuton ja maaperän heikkenemisen.

SDG Progress Report 2019 Launch / United Nations Department of Economic and Social Affairs

 

Raportin tuloksia tullaan käsittelemään tarkemmin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2019, jolloin maiden johtajat kokoontuvat arvioimaan kehitystä ja keinoja sen edistämiseksi.

 

Huippukokous on ensimmäinen laatuaan vuoden 2015 kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisen jälkeen.

 

Lue koko raportti täältä: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/

UNDP Maailmalla