Moniulotteinen köyhyysindeksi 2019

 

Uusi tutkimus haastaa perinteiset käsitykset rikkaista ja köyhistä

 

1,3 miljardia ihmistä elää moniulotteisessa köyhyydessä. Heistä yli kaksi kolmasosaa (886 miljoonaa) elää keskituloisissa maissa.

 

New York, 11.7.2019

YK:n kehitysohjelma UNDP:n uuden raportin mukaan perinteinen käsitys köyhyydestä on vanhentunut. Oxford Poverty and Human Development Initiativen (OPHI) kanssa laadittu raportti osoittaa maiden ja kotitalouksien luokittelemisen rikkaina tai köyhinä olevan liian yksinkertaistava. Vuoden 2019 moniulotteinen köyhyysindeksi (Multidimensional Poverty Index, MPI) valaisee huomattavia eroja siinä, miten ihmiset kokevat köyhyyttä.

 

”Taistellaksemme köyhyyttä vastaan meidän tulee tietää missä köyhät ihmiset elävät. He eivät jakaannu tasaisesti maan tai kodin sisällä”, kertoo UNDP:n johtaja Achim Steiner. ”Vuoden 2019 moniulotteinen köyhyysindeksi antaa yksityiskohtaisempaa tietoa päätöksentekijöille, jotta he voivat paremmin kohdistaa poliittiset toimensa.”

 

MPI käsittelee köyhyyttä sen laajassa merkityksessä, tutkimalla miten ihmiset kokevat köyhyyttä terveyden, koulutuksen ja elintason kannalta. Vuoden 2019 MPI:n mukaan maailmassa on 1,3 miljardia moniulotteisesti köyhää ihmistä. Heistä 886 miljoonaa elää keskituloisissa maissa ja 440 miljoonaa pienituloisissa maissa. Kansallista keskiarvoa tarkastellessa maiden sisäinen epätasa-arvo ja köyhyys voivat jäädä huomioimatta.

 

Esimerkiksi Ugandassa 55 prosenttia väestöstä kokee moniulotteista köyhyyttä, mikä on lähellä Saharan eteläpuolisen Afrikan keskiarvoa. Ugandan sisäiset erot sisältävät kuitenkin Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhyyden ääripäät: pääkaupunki Kampalassa luku on 6 prosenttia ja Karamojan alueella 96 prosenttia.

 

Epätasa-arvoa löytyy myös saman katon alla. Esimerkiksi Etelä-Aasiassa lähes neljäsosa alle 5-vuotiaista lapsista elää kotitalouksissa, joissa lapsista ainakin yksi on normaaliravittu ja yksi aliravittu.

 

”Meidän täytyy ymmärtää ihmisten kokemien puutteiden ja köyhyyden monimuotoisuus. Ovatko he aliravittuja? Pääsevätkö he kouluun? Vain tällöin köyhyyden vähentämiseen tähtäävät poliittiset toimet voivat olla tehokkaita ja toimivia”, kertoo UNDP:n inhimillisen kehityksen toimiston johtaja Pedro Conceição.

 

Epätasa-arvoa ilmenee myös köyhien ihmisten välillä. Vuoden 2019 MPI tuo esille ihmisten kokeman köyhyyden eroja ja miten syvästi köyhyys koskettaa ihmisiä. Köyhien kokemat puutteet vaihtelevat valtavasti. Yleisesti korkeampi MPI kertoo köyhyyden vakavuuden ja monimuotoisuuden vahvuudesta.

 

Tulokset osoittavat lasten kärsivän köyhyydestä voimakkaammin kuin aikuiset. Lapset ovat todennäköisimmin jäljessä kaikissa MPI indikaattoreissa, jääden ilman puhdasta vettä, riittävää ravintoa tai pääsyä kouluun.

 

On erityisen huolestuttavaa, että joka kolmas lapsi on moniulotteisesti köyhä - aikuisista joka kuudes. Tämä tarkoittaa, että lähes puolet moniulotteisesti köyhistä on lapsia. Näistä 663 miljoonasta lapsesta nuorimmat kärsivät eniten.

 

Uusi data osoittaa myös myönteistä kehitystä: köyhimpien ihmisten tilanne paranee nopeiten.

 

”Tarkastellessamme kymmenen keski- ja pienituloisen maan dataa huomasimme rohkaisevia merkkejä. Kehityksen suunta kertoo köyhien aseman parantuvan ja alimman 40 prosentin kehittyvän nopeiten”, kertoo OPHI:n johtaja Sabrina Alkire.

 

Näissä kymmenessä maassa 270 miljoonaa ihmistä siirtyi pois moniulotteisesta köyhyydestä verrattuna viime tutkimukseen. Kehitys keskittyi Etelä-Aasiaan. Vuonna 2016 Intiassa köyhiä oli 271 miljoonaa vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Bangladeshissa köyhien määrä väheni 19 prosenttia vuosien 2004 ja 2014 välillä. Muissa maissa kehitys oli vähäisempää tai olematonta. Kolmessa Afrikan maassa moniulotteisesti köyhien määrä kasvoi 28 miljoonalla. Tämä selittyy osin nopealla väestönkasvulla, joka heikensi köyhyyden vähenemisen kehitystä. Tästä huolimatta köyhyyden määrä suhteessa väkilukuun laski valtaosassa maita.

 

Vuoden 2019 MPI antaa tarkan kuvan köyhyydestä 101 maassa ja 1 119 paikallisalueella käsittäen 76 prosenttia maailman väestöstä. Indeksi menee yksinkertaista köyhyyden ymmärrystä pidemmälle tutkien miten ihmiset kokevat köyhyyttä päivittäin.

 

Tutustu dataan täältä: http://hdr.undp.org/en/2019-MPI

UNDP Maailmalla