Rule of Law and Human Rights 2018 Annual Report

 

YK:n kehitysohjelma UNDP:n oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistymistä maailmalla koskeva vuosikertomus (Rule of Law and Human Rights 2018 Annual Report) julkaistiin alkuviikosta.
 

UNDP:n maailmanlaajuinen oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistämisohjelma edistää rauhaa ja kehitystä, tukien ihmisten aktiivista osallistumista heitä koskevaan päätöksentekoon. Vuonna 2018 ohjelma saavutti 82 prosenttia tavoitteistaan ja tarjosi oikeusapua 28 miljoonalle ihmiselle.

Kirgisiassa 9 489 ihmistä, joista 4 656 naisia ja 601 vammaisia, saivat oikeusapua maksuttomista oikeusapukeskuksista sekä kiertävästä oikeusapubussista. Suomi on tukenut projektia 2 miljoonalla eurolla vuosina 2014-2018.

Afganistanissa UNDP koulutti 242 naispoliisia. 20 heistä suoritti kouluttajien kouluttamisohjelman, ja aloitti  168 uuden naispoliisin kouluttamisen. Palestiina hyväksyi uuden oikeusapustrategian, jonka tarkoituksena on pitää huolta siitä, että heikommassa asemassa olevilla väestöryhmillä on pääsy maksuttoman oikeusavun piiriin.

Lue lisää maakohtaisia tuloksia täältä.

Vuodesta 2008 lähtien ohjelma on tukenut kansallisia kumppaneita lähes 40 kriisitilanteessa ympäri maailmaa. UNDP keskittyy tukemaan eniten apua tarvitsevia ihmisiä ja alueita, ratkaisten konfliktien syitä ja antaen tukea paikallisille yhteisöille. Näin varmistamme ettei kukaan jää Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden ulkopuolelle. 

UNDP vastaa ihmisten välittömiin tarpeisiin ja tukee kestävään muutokseen tähtääviä uudistuksia. UNDP:n ainutlaatuinen lähestymistapa yhdistää integroituja poliittisia toimia ja ohjelmakeskeisyyttä. Annamme kokonaisvaltaista tukea rakenteellisille, poliittisille, sosiaalisille ja kulttuurisille elementeille, jotka ylläpitävät oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. Pyrimme vähentämään epätasa-arvoa ja rakentamaan rauhaa vahvistamalla ihmisten suhteita päättäjiin ja instituutioihin kaikilla hallinnon tasoilla, sekä tukemaan valtioiden välistä yhteistyötä.

Tutustu raporttiin täältä. 

UNDP Maailmalla