YK:n kehitysohjelma UNDP:n tuore tutkimus: "Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe"YK:n kehitysohjelma UNDP:n tuore tutkimus Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe julkaistiin YK:n päivänä Helsingissä 24.10.2019.

 

Julkaisua juhlistamaan saapuivat tutkimusta johtanut UNDP:n Nigerian maajohtaja Mohamed Yahya ja UNDP:n avustava pääjohtaja ja Afrikan alueellisen toimiston johtaja Ahunna Eziakonwa. Yahya ja Eziakonwa osallistuivat julkistamistilaisuuden lisäksi muuttoliikkeitä käsittelevään Tampere 2.0 konferenssiin, Suomen YK-liiton YK:n päivän seminaariin ja tapasivat suomalaisia kansanedustajia ja kansalaisjärjestöjä.

 

Scaling Fences tarkastelee Afrikasta Eurooppaan kohdistuvaa epäsäännöllistä siirtolaisuutta. Tutkimukseen haastateltiin ainoastaan henkilöitä, jotka eivät omien sanojensa mukaan muuttaneet pakolaisuuteen tai turvaan liittyvien tekijöiden, vaan nimenomaan työn ja elintason vuoksi. Tästä johtuen vastaajien joukosta karsittiin mm. turvapaikanhakijat ja pakolaiset. Tutkimusta varten haastateltiin lähes 2000 ihmistä 39 afrikkalaisesta ja 13 eurooppalaisesta maasta. Haastateltavista 2 % asui haastattelun aikaan Suomessa ja 10 % haastatteluista toteutettiin Pohjoismaissa. Vastaajien keski-ikä heidän saapuessa Eurooppaan oli 24 vuotta.

 

Tutkimus pyrkii ymmärtämään paremmin muuttoliikkeiden ja kehityksen välistä suhdetta, sekä antamaan epäsäännöllisille siirtolaisille äänen. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tutkimus osoittaa Afrikan kehityksen edenneen, mutta liian hitaasti vastatakseen epäsäännöllisten muuttajien haaveisiin ja tarpeisiin.

 

Matkan vaarasta huolimatta haastatellut siirtolaiset halusivat tulla Eurooppaan. Vain 2 prosenttia vastaajista olisi jättänyt matkan tekemättä mikäli he olisivat tienneet vaarat ja riskit. 41 prosenttia vastaajista kertoi, että mikään ei olisi muuttanut heidän päätöstään tulla Eurooppaan. Tutkimuksessa käy ilmi ettei työ ole ainoa siirtolaisuuden takana oleva motivaatio. Valtaosa vastaajista ei ollut kotimaassaan köyhiä tai kouluttamattomia. 58 prosenttia heistä oli joko töissä tai koulussa lähtönsä aikaan.

 

Tutkimukseen vastanneiden päätökseen lähteä siirtolaisiksi Eurooppaan vaikutti niin kotimaan mahdollisuuksien esteet kuin vaihtoehtojen puute. Afrikan kehityksestä huolimatta 77 prosenttia vastaajista koki, että heidän äänensä jäi kuulumattomiin eikä kotimaan poliittinen järjestelmä tarjonnut tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa kotimaan tilanteeseen. 

 

Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan: https://scalingfences.undp.org/en/

Slide
Scaling Fences julkistamistilaisuus
Slide
Scaling Fences julkistamistilaisuus
Slide
Scaling Fences julkistamistilaisuus
Slide
Scaling Fences julkistamistilaisuus
Slide
Ahunna Eziakonwa puhui Tampere 2.0 konferenssille
Slide
Scaling Fences julkistamistilaisuus
Slide
Scaling Fences julkistamistilaisuus
Slide
Ahunna Eziakonwa tapasi alivaltiosihteeri Elina Kalkun vierailullaan Helsinkiin
Slide
Ahunna Eziakonwa puhui YK-liiton YK-päivän seminaarissa keskuskirjasto Oodissa
Slide
Ahunna Eziakonwa tapasi vierailullaan eduskuntaryhmien edustajia

UNDP Maailmalla