Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ensimmäiset laatuaan ihmiskunnan historiassa – ne ovat globaali sopimus sellaisen tulevaisuuden luomiseksi, jossa ketään ei jätetä jälkeen. 

Kaikki Yhdistyneiden kansakuntien jäsenmaat hyväksyivät seitsemäntoista tavoitetta syyskuussa 2015. 

Tavoitteet kattavat kaikki ihmisen ja planeetan hyvinvoinnin eri osa-alueet; ne ilmaisevat yleismaailmallista tarvetta saada aikaan toimia köyhyyden lopettamiseksi, maailman suojelemiseksi ja kaikkien ihmisten rauhan ja vaurauden takaamiseksi.  

Tavoitteilla on määräaika: 2030 

Kestävän kehityksen tavoitteita seurasi Pariisin ilmastosopimus vuonna 2015 – toinen uraauurtava saavutus, jonka puitteissa 196 maata ja Euroopan Unioni sitoutuivat pitämään maapallon lämpötilan “selvästi alle” 2 celsiusastetta alhaisempana, kuin se oli teollisen vallankumouksen alkaessa.  

Kaikki Pariisiin sopimuksen allekirjoittaneet maat sopivat myös Kansallisesti määritellyistä panostuksista (Nationally Determined Contributions) – sitoumuksista, jotka auttaisivat maita saavuttamaan tavoitteensa.  

Jäsenmaat sitoutuivat antamaan rahoitusta, helpottamaan kansallista implementointia ja vahvistamaan instituutioita Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sen varmistamiseksi, ettei ketään jätetä jälkeen.  

Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä on kuitenkin selvää, että tarvitsemme vieläkin enemmän toimia. Harvat maat ovat tehneet riittäviä muutoksia annettujen lupausten pitämiseksi. Olennaista on, että kaikki toimijat tarvitaan mukaan.  

 

 

Kymmenen vuotta maailman pelastamiseksi 

“On välttämätöntä pohtia uusia tapoja kestävän kehityksen toimien kiihdyttämiseksi etenkin niiden tapauksessa, jotka ovat vielä jäljessä tavoitteiden saavuttamiseksi.”

- YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Tijjani Muhammed-Bande

Viime vuoden kestävän kehityksen huippukokous – ensimmäinen laatuaan sitten Agenda 2030 hyväksymisen – toi uudistettuja julkilausumia toiminnan aikaansaamiseksi sekä konkreettisia suunnitelmia oikean suunnan löytämiseksi.  

YK:n pääsihteeri António Guterres toivotti tervetulleeksi sen, että monet hallitukset ovat alkaneet sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteita osaksi kansallisia käytäntöjään. Toisaalta Guterres sanoi, että vakavat konfliktit, ilmastokriisi, sukupuoleen perustuva väkivalta sekä hellittämätön ja kasvava eriarvoisuus hidastavat ja pahimmillaan estävät kaikkia tavoitteiden saavuttamisessa.  

Maailman johtajat peräänkuuluttivat toiminnan vuosikymmentä tavoitteiden saavuttamiseksi 2030 mennessä ja julkistivat yli 100 ‘tehostettua toimenpidettä’ – vapaaehtoista hankketta edistyksen kiihdyttämiseksi.  

Biljoonia dollareita tarvitaan kumppanuuksien tukemiseksi yhteiskunnan kaikilla tasoilla, etenkin marginalisoitujen ryhmien kanssa. 

Kuka tekee ja mitä? 

Nigeria aikoo tarjota noin 500 000 lapselle tietoa kestävän kehityksen tavoitteista. 

Ruotsi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2045 mennessä. 

Meksiko on sitoutunut poistamaan energiaköyhyyden vuoteen 2024 mennessä.  

Iso-Britannia lopettaa omat, ilmastonmuutosta edesauttavat toimensa vuoteen 2050 mennessä.  

Beirutin yliopisto luo tutkimusyhteisön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi uusiutuvien luonnonvarojen osalta Lähi-idässä.  

 

 

Haasteet, joita kohtaamme 

“Aistin laajaa yhteisymmärrystä siitä, että olemme sivuraiteella tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, mutta myös todellista päättäväisyyttä palata takaisin raiteilleen tavoitteiden saavuttamiseksi”

- YK:n apulaispääsihteeri Amina Mohammed 

Ilmastonmuutos on merkittävä este lähes kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ja YK:n kehitysohjelman sekä UN Climate Change:n ennen Climate Action huippukokousta julkaisemasta  “The Heat is On” -raportista selviää, että kaikkialla maailmassa on nähtävissä lupaavia merkkejä kehitysaskeleista. Tällaisia on nähtävissä myös kaikista heikoimmassa asemassa olevissa maissa, joissa ilmastonmuutoksen haittavaikutukset jo tuntuvat. 

Raportin mukaan kehittyneet maat ovat keskittyneet pitkän aikavälin tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen asteittaisesta vähentämisestä. Niiden tulisi kuitenkin nyt myös sovittaa tavoitteensa kiireellisiin, lyhyemmän aikavälin suunnitelmiin.  

Tie eteenpäin 

Ihmisyhteisönä emme ole koskaan tehneet mitään vastaavaa. Tie on kartoittamatonta aluetta: meidän täytyy korjata tapaa, jolla elämme ja teemme liiketoimintaa sekä tuotamme energiaa ja ruokaa. Lisäksi meidän täytyy toimia oikeudenmukaisesti ja voimaannuttaa kaikista vähäosaisimpia.

Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin astua eteenpäin. Voimme jo lähes päivittäin nähdä toimimatta jättämisen hinnan; laajamittaisia globaaleja ilmasto- ja poliittisia mielenosoituksia; kokonaisia metsiä ilmiliekeissä; ennennäkemätöntä aavikoitumista; ikivanhojen kaupunkien tulvimista; miljoonien ihmisten pakenemista kotiseuduiltaan.  

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ainoa toivomme puuttua näihin monimutkaisiin ja toisiinsa kietoutuviin ongelmiin.  

Meillä on vastauksia ja YK:n kehitysohjelma on sitoutunut saamaan liikkeelle riittävän määrän resursseja ja kasvattamaan kunnianhimoa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä edistämään konkreettisia ratkaisuja, jotka linkittävät tavoitteet tavallisten ihmisten tosielämän huoliin.  

Edessä on kovaa työtä, mutta hyvä uutinen on, että vielä on aikaa.  

UNDP Maailmalla