Kuva: UNDP Afganistan

Vuosikymmeniä jatkunut epävakaus ja konfliktit ovat johtaneet laajaan köyhyyteen ja vähäisiin investointeihin infrastruktuuriin. Arviolta 70 prosenttia Afganistanin väestöstä ei ole kansallisen sähköverkon piirissä. Suurin osa afgaaneista käyttää dieseliä tai kerosiinia päivittäisiin energiatarpeisiinsa, kuten ruuanlaittoon, valaistukseen ja siivoamiseen. Tämä on kallista, haitallista terveydelle ja pahentaa afgaanien köyhyyden kierrettä.

Uusiutuvaa energiaa on kuitenkin pian helpommin ja edullisemmin väestön saatavilla. Uusi hanke pyrkii tuomaan aurinkopaneelien avulla turvallista ja ympäristöystävällistä energiaa Afganistanin kotitalouksille. Hankkeen aurinkopaneelit toimivat erillään kansallisesta sähköverkosta ja tarjoavat luotettavan energialähteen, joka vastaa paikallisten tarpeisiin.

Edullinen ja luotettava energia parantaa elämänlaatua merkittävästi. Se mahdollistaa yritysten ja terveydenhuollon vakaan toiminnan, edistää naisten turvallisuutta kotona, varmistaa koulutuksen saatavuuden ja takaa arkielämässä tarvittavien kodinkoneiden toiminnan.

”Tällä hankkeella on potentiaalia mullistaa miljoonien ihmisten elämä. Ympäristöystävällinen energia auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta myös voimaannuttaa paikallisia ja rakentaa yhteiskunnan resilienssiä. Se kehittää koulutusta, terveydenhuoltoa, maanviljelyä, pienyrityksiä ja luo uusia elinkeinoja.” YK:n kehitysohjelman Afganistanin maajohtaja Abdallah Al Dardari kertoo.

Hanke katkaisee energiaköyhyyden kierrettä

Vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund) myönsi 17,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria hankkeelle, jota rahoittaa myös YK:n kehitysohjelma ja hankkeen toteuttaja, Afganistanin maatalouden elvyttämis- ja kehitysministeriö.

Hanke tulee auttamaan Afganistania vähentämään kasvihuonepäästöjä, mutta myös torjumaan niin sanottua energiaköyhyyttä. Energiaköyhyydessä on kyse tilanteesta, jossa energiakustannusten vuoksi ihmisellä on vaikeuksia tyydyttää perustarpeitaan. Erityisesti maaseudulla hanke edistää ilmastoystävällistä elpymistä koronapandemian aiheuttamasta ahdingosta.

Kolme aurinkopaneelia tullaan asentamaan eteläiseen Kandahariin, Kabulin lähelle Parwaniin ja maan kaakkoisosassa sijaitsevaan Khostiin. Hankkeen pilottijakso tulee toimittamaan energiaa arviolta 49 000 ihmiselle, joista lähes puolet ovat naisia. Pilottijakson odotetaan vähentävän kasvihuonepäästöjä 173,082 hiilidioksiditonnia.

Kohti ympäristöystävällisiä energiamarkkinoita ja kestävän kehityksen tavoitteita

Aurinkoenergian potentiaali Afganistanissa on valtava. Afganistanissa paistaa aurinko noin 300 päivää vuodessa, mutta aurinkopaneelimarkkinat ovat olemattomat. Maan energiasektorilla ei ole sääntelyä, jonka avulla ohjattaisiin yksityisen sektorin kehittymistä ympäristöystävällisemmäksi. Projekti on yksi Vihreän ilmastorahaston ensimmäisistä hankkeista, joka toteutetaan vielä alkutekijöissään olevilla markkinoilla.

YK:n kehitysohjelma UNDP ja sen kumppanit pyrkivät avustamaan Afganistanin hallitusta kehittämään käytäntöjä ja sääntelyä, jolla voidaan ohjata yksityisen sektorin investointeja ympäristöystävälliseen energiaan ja luoda perusta kansallisille aurinkopaneelimarkkinoille.

Pariisin ilmastosopimus nostaa esille nälän ja äärimmäisen köyhyyden Afganistanin keskeisimmiksi haasteiksi. Ilmastonmuutos tulee pahentamaan tilannetta entisestään – puhumattakaan koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta. Nälän ja köyhyyden keskiössä on maaseudun energiaköyhyys: monitahoinen haaste, jolla on ekologisia, sosiaalisia ja terveydellisiä seurauksia.

Aurinkopaneelit tulevat edistämään Afganistania saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ympäristöystävällisellä energialla on lukuisia hyötyjä ja se tulee edistämään sukupuolten tasa-arvoa, köyhyyden torjuntaa, koulutusta ja maataloutta.

Koronakriisi uhkaa romuttaa Afganistanin pyrkimykset rauhaan konfliktien täyttämien vuosikymmenien jälkeen. Ympäristöystävällinen energia auttaa yhteisöjä jälleenrakennuksessa ja luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta jokaiselle afgaanille.

Lue lisää täältä.  

 

UNDP Maailmalla