UN City Kööpenhaminassa.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n Pohjoismaiden toimisto hakee suomenkielistä viestinnän harjoittelijaa Kööpenhaminan toimistoonsa. Harjoittelu alkaa helmikuussa 2021 ja jatkuu elokuuhun 2021 (6kk).

Harjoittelija osallistuu UNDP:n Pohjoismaiden toimiston päivittäiseen työhön Kööpenhaminassa. Tilanteen mukaan harjoittelija voi osallistua myös Helsingissä esimerkiksi vierailujen ja tapahtumien järjestämiseen.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa

 • Auttaa yhteydenpidossa kumppaneihin ja sidosryhmiin (valtion edustajat, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja yksityinen sektori)
 • Auttaa kokouksien, julkaisutilaisuuksien, vierailujen, seminaarien ja muiden tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä
 • Kehittää ja päivittää UNDP Suomen sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, LinkedIn) ja UNDP Suomen nettisivuja
 •  Seurata kehityspolitiikkaan liittyvää uutisointia Suomen mediassa
 • Hallinnollisia tehtäviä

Harjoittelijalta odotamme

 • Loistavia viestintätaitoja englannin ja suomen kielellä
 • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe)
 • Vahvaa sosiaalisen median alustojen tuntemusta
 • Erityistä mielenkiintoa ja tietämystä globaaleista kehityskysymyksistä ja kansainvälisistä järjestöistä
 • Järjestelmällistä työotetta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Kuvankäsittelytaidot ja tietämys YK:n ja UNDP:n työstä katsotaan eduksi

Harjoittelija on oikeutettu YK:n kuukausittain maksamaan stipendiin.

Lisätietoja harjoittelupaikasta, sen vaatimuksista ja hakemuslomake: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=94522

UNDP Maailmalla